Arbejdsmiljø - FOA Vestsjælland

Rammerne for et godt arbejdsmiljø er din arbejdsgivers ansvar, men som medarbejder kan du selv kan gøre meget for at afhjælpe og forebygge eventuelle arbejdsmiljøproblemer.

FOA Vestsjællands arbejdsmiljøteam står parat til at hjælpe med arbejdsmiljøproblemer på arbejdspladsen. 

 

Formålet med arbejdsmiljøteamet

  • At skabe effektive arbejdsgange til håndtering af arbejdsmiljøet
  • At opsøge skjulte arbejdsmiljøproblemer
  • At forebygge og håndterer arbejdsmiljøproblemer på arbejdspladsen

FOA Vestsjælland arbejder ud fra værdierne

  • Samarbejde – afdækker problemstillingen og tilrettelægger strategien for det videre forløb
  • Ærlighed – foregår på et fælles grundlag af fakta, data, viden og handleplaner
  • Dømmekraft – åbent og undersøgende forholder sig til emnet, belyser det kritisk og nysgerrigt fra alle vinkler 
  • Vedholdenhed – en afklaring, beslutning eller et procesforløb

Her kan arbejdsmiljøteamet hjælpe dig

  • Rådgivning og sparring omkring dit arbejdsmiljø 
  • Metoder til at styrke samarbejdet og fremme holdånden på din arbejdsplads
  • Kompetence på et fagligt grundlag til sikring af et godt psykisk arbejdsmiljø

Teamets fundament bygger på en bred viden fra arbejdsmarkedet suppleret med relevante specialuddannelser. For at højne arbejdsmiljøet på arbejdspladserne deler teamet viden i nationale netværk.

Arbejdsmiljøteamet i FOA Vestsjælland

Links:

Print plakaten "Tunge løft" og hæng den op på din arbejdsplads

Arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø er din arbejdsgivers ansvar, men som medarbejder kan du selv kan gøre meget for at afhjælpe og forebygge.

Arbejdsskader

Hvis du kommer til skade på jobbet, er det vigtig at du kontakter din TR eller FOA hurtigst muligt.

Vold på jobbet

Sådan kan vold på jobbet forebygges og håndteres.

Psykisk arbejdsmiljø

I FOA hjælper vi jer med at forebygge og håndtere vold, stress, konflikter, mobning, fysiske belastninger og nedslidning.