Voksenelevløn

Der er indgået aftale med både med KL og Danske Regioner om at udbetale voksenelevløn til elever over 25 år

Forudsætninger, der skal være til stede for at få voksenelevløn:

  • Elevuddannelse (til social- og sundhedshjælper/ eller til social- og sundhedsassistent) skal påbegyndes efter 1. januar 2008.
  • Eleven skal være fyldt 25 år, når hun/han underskriver elevkontrakten. Voksenelevløn kan altså ikke opnås i løbet af elevperioden, hvis man der når at fylde 25 år.
  • 1 års relevant beskæftigelse indenfor 4 år, hvor man skal have arbejdet mindst 24 timer i gennemsnit pr. uge. Ansættelse mellem 8 og 24 timer i gennemsnit pr. uge medregnes med 50 %
  • Og yderligere, se nedenfor

Det helt afgørende råd er, hvis du mener at være omfattet af bestemmelserne om voksenelevløn efter overenskomstens § 26:

Skriv kun under på en elevkontrakt, hvis det heraf fremgår, at du får voksenelevløn.

Læs mere om voksenelevløn