Sundhed og servicesektoren

Sundhed og servicesektoren er FOA Sydfyns nye sektor som dannet af de 2 "gamle" sektorer Social og sundhed og Kost og service. Sektoren organiserer blandt andet personale indenfor nedenstående faggrupper.

FormandLouise Brandstrup 

NæstformandMaria Sund Haladyn

Sektorens faggrupper:

 • Social- og sundhedshjælpere
 • Social- og sundhedsassistenter
 • Sygehjælpere
 • Hjemmehjælpere
 • Plejere
 • Plejehjemsassistenter
 • Handicaphjælpere
 • Husassistenter
 • Husassistenter og køkkenmedhjælpere ved højskoler
 • Serviceassistenter
 • Rengøringsarbejdsledere
 • Beskæftigelsesvejledere
 • Værkstedsassistenter
 • Sygehusportører/Portører
 • Overportører/Portørarbejdsledere
 • Ledere/Mellemledere i den kommunale ældreomsorg
 • Ledere/Mellemledere ved bofællesskaber for sindslidende
 • Husassistenter og lønarbejdere ved rengørings- og køkkenarbejde
 • Køkkenmedhjælpere
 • Kantineledere
 • Unge i huset

Læs mere om faggrupperne her