Ansvarsområder for sektorformand og sektornæstformand

Social- og sundhedssektoren - FOA Sydfyn

Vi har fordelt ansvarsområder og kommuner mellem os.

Louise Brandstrup
er ansvarlig for:
- Faaborg-Midtfyn kommune
- Langeland kommune
- Medlemsorganisering
- Private arbejdsgivere
- Regionen inden for social og sundhedsområdet

Maria Haladyn
er ansvarlig for:
- Kost og service området herunder regionen
- Svendborg kommune
- Ærø kommune
- Elevarbejdet
- Ungdomsarbejdet 


Arbejdsmiljøet er også noget, der fylder meget i sektoren – Vi har mange henvendelser fra medlemmer, der fortæller om dårligt arbejdsmiljø og andre udfordringer på arbejdspladsen.
Vi vil i afdelingen prøve at få lavet en oversigt over de henvendelser vi får i forhold til dårligt arbejdsmiljø, så vi får et overblik over om det kun er på enkelte arbejdspladser at arbejdsmiljøet er usundt, eller der er tale om et generelt problem. 

 
Louise Brandstrup, sektorformand  
kontaktes på lobk@foa.dk eller på tlf. 31 16 68 07

Maria Haladyn, sektornæstformand
kontaktes på mash@foa.dk eller på tlf. 21 68 74 80