Social- og sundhedssektorbestyrelse

Bestyrelsen i Social- og sundhedssektoren består af 1 formand, 1 næstformand,samt alle sektorens tillidsrepræsentanter.

Bestyrelsen i Sundhed og servicesektoren 2016

Formand:  Louise Brandstrup Kristiansen      valgt i 2016 for en 1-årig periode
Næstformand:  Maria Sund Haladyn  valgt i 2016 for en 2-årig periode 

 

 

På en ekstraordinær sektorgeneralforsamling den 23. april 2012 blev Social- og sundhedssektoren og Kost- og service sektoren sammenlagt.
- Den nye sektor hedder Sundhed og servicesektoren.

I forbindelse med den nye  struktur i afdelingen består sektoren nu af formand og næstformand, samt de tillidsrepræsentanter sektoren måtte have.