Uddannelse med voksenelevløn

Du har mulighed for at tage en erhvervsuddannelse med voksenelevløn, hvis du er 25 år eller derover. Det gælder på en række uddannelser, blandt andet uddannelsen til social- og sundhedsassistent, social- og sundhedshjælper og pædagogisk assistent. 

Kort om voksenelevløn

Når du er elev på en erhvervsuddannelse, er du oftest berettiget til løn under hele hovedforløbet på din uddannelse - både i skoleperioder og under oplæring/praktik. 

Hvis du er fyldt 25 år ved uddannelsens start, har du mulighed for at få voksenelevløn. 

Uddannelserne til sosu-assistent, sosu-hjælper og pædagogisk assistent er erhvervsuddannelser, hvor du kan få voksenelevløn. Andre erhvervsuddannelser, hvor der er mulighed for at få voksenelevløn, er f.eks. uddannelserne til serviceassistent, ambulancebehandler, ejendomsservicetekniker og neurofysiologiassistent. 

Spørgsmål og svar om voksenelevløn

HUSK! 

Hvis du mener, at du opfylder kravene til at få voksenelevløn, anbefaler FOA, at du kun skriver under på en elevkontrakt, hvis det fremgår, at du får voksenelevløn. 

Tilskud via jobcentrenes voksenlærlingeordning 

I nogle tilfælde kan en arbejdsgiver få tilskud fra jobcentrenes voksenlærlingeordning til at betale voksenelevløn. Det kan være et godt argument at kende, hvis du ønsker en erhvervsuddannelse, men din arbejdsgiver tøver pga. økonomien.

For at arbejdsgiver kan få tilskud, er der nogle betingelser, der skal være opfyldt: 

  • Du er 25 år eller derover 
  • Den ønskede erhvervsuddannelse står på den landsdækkende liste over uddannelser på områder, hvor der er behov for arbejdskraft (dette krav gælder kun for elever, der allerede er i arbejde, og altså ikke for ledige) 

Derudover skal du tilhøre en af følgende målgrupper:

  • Ufaglært (enten ledig eller i beskæftigelse)
  • Faglært eller med videregående uddannelse, og ledig, men med en forældet uddannelse (en uddannelse, du ikke har brugt i 5 år eller mere)
  • Faglært eller med videregående uddannelse, og ledig, med mere end tre måneders forudgående ledighed 

Lever du op til betingelserne, kan arbejdsgiver få tilskud fra jobcentrenes voksenlærlingeordning til de perioder, hvor du er i oplæring/praktik hos arbejdsgiver, og fra AUB (Arbejdsgivernes uddannelsesbidrag) i de perioder, hvor du er på skole. 

Tilskuddene til arbejdsgiver har ikke indflydelse på, hvilken løn du får under uddannelse, hvor du vil få voksenelevløn efter gældende satser. Men hvis din arbejdsgiver modtager tilskud til din elevløn, har det betydning for, hvilken dagpengesats du kan få efter endt uddannelse. Hvis du som nyuddannet er ledig og skal modtage dagpenge fra a-kassen, er du efter en uddannelse med tilskud kun berettiget til en lav dagpengesats. 

Se mere om reglerne for tilskud og find listen over tilskudsomfattede uddannelser