Særligt for seniorer

Senior Fritvalgsordning for 55-årige pædagogmedhjælpere

Ordningen gælder for ansatte som:

1. er fyldt 55 år og

2. er omfattet af pensionsordningen (§ 11, stk. 1 i Overenskomsten, eller er efter aftale omfattet af en anden pensionsordning) kan vælge mellem 5 seniordage om året, eller en forhøjelse af pensionsbidraget.

Ansatte som fylder 55 år skal senest 1. oktober, året før det kalenderår hvor de fylder 55 år, give arbejdsgiveren skriftlig besked (en god idé at gøre det pr. mail), såfremt de ønsker de 5 seniordage. Såfremt der ikke foretages et valg, bliver der indbetalt forhøjet pensionsbidrag.

Ved nyansættelser skal man huske at give skriftlig besked (mail) ved ansættelsen, om man ønsker seniordage eller pensionsindbetaling.

Det valg man én gang har foretaget, gælder indtil man senest 1. oktober giver skriftlig besked (mail) til arbejdsgiveren om, at man ønsker noget andet fra 1. januar året efter.

OBS: Du er selv ansvarlig for at give arbejdsgiveren besked om dit valg.

Yderligere seniordage:

  • Det år du fylder 58 år, har du ret til yderligere 2 seniordage: i alt 7 dage.
  • Det år du fylder 59 år, har du ret til yderligere 3 seniordage: i alt 8 dage.
  • Det år du fylder 60 år, har du ret til yderligere 4 seniordage: i alt 9 dage.
  • Det år du fylder 61, 62, 63 osv. har du ret til: i alt 9 dage.

Lagt på den 05.04.2022