Aftaler

Her kan du se aftaler der er indgået med FOA Roskilde.

Aftale om arbejdstidsregler for pædagogisk personale ved daginstitutioner, klubber, skolefritidsordninger mv.

Senior Fritvalgsordning for 55 årige pædagogmedhjælpere (OK15).

Forhåndsaftale for dagplejere i Greve, Lejre og Roskilde Kommuner.

Forhåndsaftale for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter i Greve, Lejre og Roskilde Kommuner.

Forhåndsaftale for omsorgs- og pædagogmedhjælpere i Lejre og Roskilde Kommune.

Lokalaftale om kombinationsansættelse for pædagogmedhjælpere og køkkenmedhjælpere på daginstitutioner og SFO'er i Roskilde Kommune.

Vil du vide mere om aftalerne, er du velkommen til at kontakte din lokale fællestillidsrepræsentant eller afdelingen.