Velkommen i sektoren

Da du arbejder inden for det pædagogiske område er du medlem af pædagogisk sektor.

I sektoren arbejder vi tæt sammen med vores tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter der er valgt på FOA's område.

Vi søger for at de er bedst muligt klædt på til at kunne hjælpe dig.

Sektorens arbejde består blandt andet i løbende at forbedre din løn- og ansættelsesforhold, samt forbedre uddannelsesmulighederne for hver enkelt faggruppe.

Du kan altid henvende dig til dine tillidsrepræsentanter på arbejdspladsen, hvis du har spørgsmål, problemer eller har brug for hjælp.
Kender du ikke din tillidsrepræsentant, er du velkommen til at kontakte afdelingen.

I FOA Roskilde er det sektorformand Ea Højholt Kristensen, og sektornæstformand Betina Petersen der varetager sektorens interesser.

Tjekliste til vuggestuer og børnehaver ved brug af billeder og video.

Læs her