Faggrupper

Her kan du se hvilke faggrupper der hører til i sektoren

  • Pædagogmedhjælpere.
  • Dagplejere.
  • Pædagogiske Assistenter.
  • Omsorgs og pædagogmedhjælpere.
  • Pædagogiske konsulenter.
  • Dagplejepædagoger.
  • Dagplejeledere.