sektor paed
Formand og næstformand for Pædagogisk sektor i Roskilde

Hvem kan hjælpe dig

Her kan du se, hvem du kan kontakte hvis du har brug for hjælp.

På afdelingskontoret:
Sektorformand Ea Højholt Kristensen telefon direkte: 46 97 17 39. Email: eakr@foa.dk
Sektornæstformand Betina Petersen telefon direkte: 46 97 20 04. Email: betp@foa.dk

I Greve:
Fællestillidsrepræsentant for pædagogmedhjælperne er Marianne Dahl.
Fællestillidsrepræsentant for dagplejerne er Janne Jørgensen.

I Lejre:
Fællestillidsrepræsentant for pædagogmedhjælperne er Randi Albæk.
Fællestillidsrepræsentant for dagplejerne er Karin Johansen.

I Roskilde:
Fællestillidsrepræsentanter for pædagogmedhjælperne er Annette Lerche, Jeanne Hansen og Helle Bramming.
Fællestillidsrepræsentant for dagplejen er Jeanne Heskjær.