Formand og næstformand for Pædagogisk sektor i Roskilde

Hvem kan hjælpe dig

Her kan du se, hvem du kan kontakte hvis du har brug for hjælp.

På afdelingskontoret:
Sektorformand Ea Højholt Kristensen telefon direkte: 46 97 17 39. Email: eakr@foa.dk
Sektornæstformand Betina Petersen telefon direkte: 46 97 20 04. Email: betp@foa.dk

I Greve:
Fællestillidsrepræsentant for de pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere i daginstitutionerne samt SFO Området er Marianne Dahl.

Fællestillidsrepræsentant for dagplejerne er Janne Jørgensen.

I Lejre:

Fællestillidsrepræsentant for de pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere i daginstitutionerne samt SFO Området er Randi Albæk.

Fællestillidsrepræsentant for dagplejerne er Karin Johansen.

I Roskilde:
Fællestillidsrepræsentanter for de pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælperne på 0 - 6 års området er Annette Lerche.

Fællestillidsrepræsentanter for de pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælperne på 0 - 6 års området er Jeanne Hansen.

Fællestillidsrepræsentanter for de pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælperne på 0 - 6 års området er Helle Bramming.

Fællestillidsrepræsentant for dagplejen er Jeanne Heskjær.