Efteruddannelse

AMU-kurser er efteruddannelse til faglærte og ufaglærte medarbejdere fra private og offentlige virksomheder. Ledige og selvstændige erhvervsdrivende har også mulighed for at bruge kurserne.
 
AMU-kurser er korte kursusforløb, som man kan tage enkeltvis eller stykke sammen efter behov. På den måde kan de passes ind i et arbejdsforløb. Alle kurserne er kompetencegivende, og nogle af dem giver merit til erhvervsuddannelserne. De mange kurser rummer næsten uudtømmelige muligheder for at opkvalificere medarbejderne på det danske arbejdsmarked. 

Du og arbejdspladsen kan få VEU tilskud, mens du er på AMU kursus, du kan få mere af vide her

Du kan her læse om kurser i patientrelateret service på sygehusene

Vi har her indsat kursuseksempler indenfor portørområdet:

  • Forflytning og speciallejring 
  • Hvad fejler den syge? 
  • Kontakt m. psykisk syge 
  • Portøren som fast vagt 
  • Patientrelateret arbejde med døende og afdøde 
  • Fysisk genoptræning af borgere/patienter 
  • Portørens arbejde i FAM, skadestue & traumecenter