Vikar - Regler og formidling

Timeløn ?
Tidsbegrænset ?
Eller ?

Vi formidler vikarer som pædagogisk assistent og pædagogmedhjælper

Der findes 3 typer af ansættelse som vikar:


Timeløn. Ansættelsen er på under højst på 1 måned, det vil sige, at ansættelsen konkret er aftalt til kun at vare maximum en måned. Har institutionen behov for også at bruge vikaren igen efterfølgende, overgår ansættelsen til månedsløn. Opsigelsesvarslet er fra dag til dag både fra arbejdsgiver og fra vikaren.


Tidsbegrænset ansættelse. Ansættelsen er på månedsløn, og datoen for afslutning af vikariatet er kendt på forhånd. De fleste af disse ansættelser skal på forhånd være aftalt med fagforeningen.


Begivenhedsbestemt ansættelse. Denne form for ansættelse kan bruges, hvis du er vikar for en sygemeldt eller en der er på barsel. Din leder ved i disse tilfælde ikke fra start, hvor længe vikariatet varer. Vikariatet ophører når den sygemeldte/barslende vender tilbage til arbejdet. Hvis vikariatet varer mere end en måned, har du krav på varsel jf. forvaltningsloven.
Ansættelsen er på månedsløn.
Hvis vikariatet skal ophøre uden af den ansatte, der er syg eller på barsel, vender tilbage til den dato hvor vikariatet ophører, så gælder almindelige regler for opsigelse og varsel.

Der sker desværre rigtig mange fejl i ansættelser af vikarer.

Er du i tvivl, om du er ansat korrekt,
så ring til FOA/PMF Kbh. Syd på 46 97 28 50.

 

Formidling af vikarer.

Vi formidler ledige, der er medlem af FOA, til vikariater på daginstitutioner og SFO.

Formidlingerne sker gennem JobMatch.

Så brug FOA JobMatch. Det er nemt, hurtigt og gratis.

Hvilke medarbejder kan vi tilbyde?

FOA JobMatch kan tilbyde kvalificerede medlemmer af FOA indenfor disse faggrupper:
• Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter
• Køkkenpersonale og rengøringspersonale

FOA JobMatch formidler både medarbejdere til vikariater og til faste job.
Vi bestræber os på at finde den rigtige medarbejder til jer så hurtigt som muligt.
Vi formidler egne ledige, der naturligvis har erfaring fra området. Vi forventer, i samarbejde med Jobcentrene, at formidle personer, der har været i aktivering som pædagogmedhjælper, MEN KUN hvor lederen kan anbefale den pågældende som vikar eller fast medarbejder overfor jer leder-kolleger.

Hvordan gør du?

3 muligheder:

1. mulighed

På www.foa.dk/jobmatch finder du et skema, du kan udfylde med dine krav til den nye medarbejder. Her skriver du:
• Arbejdspladsens navn, adresse, telefonnummer og kontaktperson
• Hvilken stillingsbetegnelse I søger
• Krav til den nye medarbejder, f.eks. om uddannet assistent, erfaring eller andre kompetencer
• Informationer om jobbet, f.eks. starttidspunkt, arbejdstid, om det er et vikariat eller et fast job, børnegruppens alder og eventuelt noget om arbejdsopgaverne
• Hvor mange ansøgere, I ønsker at få tilbudt.

2. mulighed

Ring til FOA/PMF på 46 97 28 50 og få samtidig vejledning i forhold til eventuel tidsbegrænsning, m.m. Ønsker I en medarbejder til køkken eller rengøring, ring på 46 97 11 01 (a-kassen).

3. mulighed

Ring til det centrale nummer til FOA JobMatch på 46 97 36 66.

 

Krav til vikaren.

Vi stiller følgende krav - og giver følgende orientering - til de vikarer vi formidler:

Det er et fantastisk job !

- Vigtigt med erfaring fra området i forhold til normer og regler, og at I ved hvad der forventes. Der er selvfølgelig hele tiden råd og vejledning at hente, men der er sådan set ikke tid til det
- Børneattest og straffeattest
- Fysisk belastende (led og ryg), og der er til tider meget støj
- Du skal være forberedt på dagligt at være ude på legepladsen, uanset vejret.
- Det kan være et psykisk pres, at der ikke altid er den tid der skal til, for at man kan yde tilstrækkeligt i forhold til børnenes behov
- Det er et stort ansvar, og derfor kræver det overblik og situationsfornemmelse
- Du gør – alt andet lige – en stor positiv forskel for børnene, og der er derfor god grund til at gå glad og ubekymret hjem fra arbejde

Grundkompetencer forventet ved ansættelse

Personlige:

Vise lyst og evne til:  

 • at samarbejde med kolleger 
 • at være omgængelig 
 • at man interesser sig for arbejdet
 • at udvise omsorg over for børn, og udvise ansvar for pædagogiske og andre opgaver 
 • spørge kolleger eller leder hvis der er noget man undrer sig over eller ikke er blevet orienteret om 
 • udvise modenhed og overblik, og dermed kan handle, i uventede situationer

Faglige:

 • lidt eller nogen institutionserfaring
 • man ved hvad det er man går ind til
 • kan varetage arbejdet med det samme (med instruktion) 
 • kender ”sproget”

 

Udvikling inden for de første måneder

Personlige:

 • lyst til at lytte og bl.a. derved lære mere om børn og pædagogik
 • interesse for at vise og bruge sine særlige kvalifikationer
 • udvise fleksibilitet og situationsfornemmelse

Faglige:

 • kendskab til normer, rutiner og ”sproget” på institutionen
 • kendskab til de enkelte børn
 • begyndende forståelse for og indblik i institutionens pædagogik
 • tager mere ansvar