Illustrationer af forskellige mennesker
Hvem må være med?

Retningslinjer for pædagogmøder

Pædagogmøder

– ikke tilladt ?

 

1. Det er ikke tilladt at holde pædagogmøder, hvor der snakkes om noget der vedrører institutionen eller arbejdet på institutionen! De snakke skal foregå på personale-møde eller MED-møde.

2. Hvis de møder, som pædagogerne holder, ikke har noget med arbejdet på institutionen at gøre, så står det frit for alle, at mødes med hvem de vil og snakke om stort set hvad som helst. Men det vil undre, hvis der i en travl hverdag, er plads til, at en stor del af personalet ”holde fri med løn”, f.eks. for at snakke pædagogisk teori, hvis indholdet ikke er til gavn for arbejdet på institutionen.

 

Hvad og hvor står det i reglerne?

Hvis mødet omhandler institutionens pædagogik, planlægning, snak om børn på institutionen, eller andet der har med arbejdet at gøre, så er det i strid med MED-aftalen (eller SU-reglerne). Af de aftalte regler fremgår:

  • §4 stk. 5. Her står det beskrevet, hvordan personalet skal være repræsenteret eller hvem der skal sidde med i forhold til udvalg og møder. Der er minimum 2 ledelsespersoner på institutionen (normalt leder og souschef). Der skal være minimum lige så mange repræsentanter for medarbejderne. Disse sammensættes i forhold til hovedorganisationer (LO, FTF og AC). Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter vil således altid skulle vælge en repræsentant (evt. sammen med andre i LO, f.eks. køkken og rengøringspersonale) til et udvalg. Er der ikke valgt lokalt MED-udvalg, er det personalemødet der varetager opgaven. På personalemøder deltager alle berørte medarbejdere.
  • §6. Heraf fremgår, hvad det er for et indhold, der som minimum skal behandles på personalemødet eller i MED-udvalget. Det er gensidig information om, og drøftelse af, alle forhold af betydning for arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Samt medbestemmelse ved fastlæggelse af retningslinjer for tilrettelæggelse af samme - inden for ledelsens ansvars- og kompetenceområde. Desuden er der mulighed for at forhandle og indgå aftaler, såfremt der er enighed herom.