Det kan vi hjælpe dig med i FOA/PMF København Syd

Som medlem af FOA/PMF København Syd får du en række mærkbare medlemsfordele.

I din lokale afdeling FOA/PMF København Syd kan vi bl.a.:

  • Tjekke din lønseddel, hvis du er i tvivl om, alt er som det skal være.
  • Hjælpe dig hvis du skulle komme ud for en arbejdsskade
  • Hjælpe dig hvis der opstår samarbejdsproblemer med din leder eller dine kollegaer.
  • Give dig et pensionstjek.
  • Vejlede ved sygesamtaler.     

Du har mulighed for at få en samtale med din fællestillidsrepræsentant eller en fra fagforeningen.

 

Som medlem får du disse mærkbare medlemsfordele:

 

Tjek på løn og økonomi

Personligt løntjek, hjælp til lønforhandling, pensionsopsparing, billige forsikringer og meget mere.

Juridisk hjælp

Opsagt? Til skade på jobbet? Sygemeldt? Gravid? Kaldt på job med kort varsel eller andre situationer, der kræver støtte?

Faglig udvikling

Efteruddannelse, faglige arrangementer og netværk, rabat på studiebøger, inspirerende fagblad og meget mere.

Godt arbejdsliv

Søger du job eller ønsker du færre/flere timer? Problemer med vold, stress, mobning og fysisk nedslidning på jobbet?

Rabatter og oplevelser

Gode rabatter på daglige indkøb, ferie, rejser, oplevelser og sociale arrangementer.

Overenskomst og politisk kraft

Ordentlige arbejdsvilkår og retfærdig løn via et stærkt fællesskab og medindflydelse på arbejdet.

Stærk partner tæt på arbejdet

Bisiddere, veluddannede tillidsrepræsentanter, mulighed for indflydelse, medbestemmelse og meget mere.

Rådgivning ved sygefravær

Sygesamtale, omsorgssamtale, opfølgningssamtale, tjenstlig samtale?