Kompetencer og faglighed for pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter

Elementer til beskrivelse af forventninger til faglighed som pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter bidrager med på baggrund af deres kompetencer.

En pædagogmedhjælper eller en pædagogisk assistent er en individuel person, og alle har sin sammensætning af erfaring, viden, evner og ikke mindst sin egen personlighed.
Det er kombinationen af disse ting – med flere – der beskriver den enkelte.

FAGLIGHED betyder med få ord, at man bruger sine kompetencer til at udføre et godt arbejde i det fag man er ansat i. På en daginstitution, fritidshjem/SFO eller i skolen, arbejder man ikke alene, og derfor kommer fagligheden til udtryk i fællesskabet med kollegerne.

Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter har typisk valgt jobbet på grund af fagets indhold:
- glæde ved at arbejde med børn, og at børnene har det godt
- glæden ved børnenes udvikling, og den respons børnene giver
- glæden ved fællesskabet med kolleger, og følelsen af man sammen gør et godt arbejde.

Vi har valgt ikke at beskrive hvilke opgaver eller funktioner vi forventer pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter udfører. Her vil vi henvise til pjecen ”pædagogmedhjælperens rolle og opgaver” udgivet af FOA 2009.

Vi tror i øvrigt på, at god ledelse gør brug af de personlige og faglige kompetencer, som den enkelte har, når opgaver og ansvar fordeles. Samt at der tages hensyn til den enkeltes udvikling i forlængelse af årlige udviklingssamtaler.

Overordnet forventes det, at enhver ansat arbejder loyalt efter de målsætninger og politiker, der er gældende for den enkelte arbejdsplads.

Pædagogmedhjælpere:

Grund kompetencer forventet ved vikar ansættelse

Personlige. Vise lyst og evne til:

 • at samarbejde med kolleger
 • at være omgængelig
 • at man interesser sig for arbejdet
 • ansvarsfølelse for børn og andre opgaver
 • spørge kolleger eller leder hvis der er noget man undrer sig over eller ikke er blevet orienteret om

Faglige: Ingen

Grund kompetencer forventet ved fast ansættelse

Personlige. Vise lyst og evne til:

 • at samarbejde med kolleger
 • at være omgængelig
 • at man interesser sig for arbejdet
 • at udvise omsorg over for børn, og udvise ansvar for pædagogiske og andre opgaver
 • spørge kolleger eller leder hvis der er noget man undrer sig over eller ikke er blevet orienteret
 • udvise modenhed og overblik, og dermed kan handle, i uventede situationer

Faglige:

 • nogen institutionserfaring, så man ved hvad det man går ind til
 • kender ”sproget”

Udvikling inden for de første måneder

Personlige:

 • lyst til at lytte og bl.a. derved lære mere om børn og pædagogik
 • interesse for at vise og bruge sine særlige kvalifikationer
 • udvise fleksibilitet og situationsfornemmelse

Faglige:

 • kendskab til normer, rutiner og ”sproget” på institutionen
 • kendskab til de enkelte børn
 • begyndende forståelse for institutionens pædagogik
 • tager mere ansvar

Udvikling inden for de første 3 år

Personlige:

 • lyst til at lære mere om børn og pædagogik
 • lyst til kurser og uddannelse
 • interesse for at vise og bruge sine særlige kvalifikationer
 • engagerer sig i forhold til snakke i det daglige, på stuemøder og på personalemøder 

Faglige:

 • erfaring i arbejdet med børnene
 • iagttager og tager del i drøftelser om børn og pædagogisk praksis
 • deltager i planlægningen af arbejdet i forhold til hverdagen og ved særlige arrangementer
 • erfaring i samarbejde med forældre
 • tager ansvar over en bred kam
 • kender sine styrker i arbejdet

Yderligere udvikling frem til 11 års erfaring

Personlige:

 • lyst til kurser og uddannelse
 • lyst til nye udfordringer
 • lyst til ansvar

Faglige:

 • rutineret i arbejdet med børnene
 • bruger sin erfaring i forhold til at iagttager og tager del i drøftelser om børn og pædagogisk praksis
 • tager ansvar i organiseringen af arbejdet i forhold til hverdagen
 • rutineret i samarbejde med forældre
 • tager også ansvar overfor nye og urutinerede kolleger
 • bidrager til vidensdeling
 • er en bærende kraft på institutionen

Pædagogiske assistenter:

Dimittend fra den ordinære uddannelse. De faglige kompetencer er grund kompetencer i kraft af uddannelsen.

Personlige: Vise lyst og evne til:

 • at samarbejde med kolleger
 • at være omgængelig
 • at man interesser sig for arbejdet
 • at bruge det der er lært gennem uddannelsen

Faglige:

 • kendskab til pædagogiske tiltag og udvikling på området
 • bidrage med faglige input i det faglige pædagogiske fællesskab og profession
 • idræt og bevægelse
 • sundhed og trivsel
 • planlægning og udførelse af aktiviteter i forståelse for børnenes udvikling
 • evaluering/refleksion af sine tiltag og anvender inkluderende og anerkendende pædagogik
 • respekt og anerkendelse af brugernes behov
 • dokumenterer og formidler pædagogisk praksis
 • systematisk iagttagelse
 • omsætte pædagogisk teori til praktisk anvendelse
 • forældresamarbejde ved at bidrage til dialogen om det enkelte barn og ved at formidle pædagogiske overvejelser overfor forældrene

Merit-uddannet (GVU). Svarer til en assistent med erfaring. Se derfor under de efterfølgende punkter vedr. erfaring.

Udvikling inden for de første 3 år

Personlige:

 • lyst til at lære mere om børn og pædagogik
 • interesse for at vise, bruge og udvikle sine særlige kvalifikationer
 • engagerer sig i forhold til snakke i det daglige, på stuemøder og på personalemøder, særligt om praktisk pædagogik som de er uddannet i.

Faglige:

 • uddannelsen er suppleret med erfaring i arbejdet
 • har opnået vigtig erfaring i samarbejdet med forældrene
 • tager ansvar over en bred kam
 • bidrager til vidensdeling
 • kender sine styrker i arbejdet

Yderligere udvikling frem til og efter 6 års erfaring

Personlige:

 • lyst til kurser og uddannelse
 • lyst til nye udfordringer
 • lyst til ansvar

Faglige:

 • rutineret i arbejdet med praktisk pædagogik
 • rutineret i samarbejde med forældre
 • tager også ansvar overfor nye og urutinerede kolleger
 • er en bærende kraft på institutionen

Generelt:

Læring gennem inddragelse i dagligdagen
Der foregår meget læring gennem inddragelse i det daglige arbejde og deltagelse i møder relateret til arbejdet. Omfang og hastighed af læringen er dels individuel, dels meget afhængig af kolleger og ledelse. Interesse, inddragelse, engagement, opfølgning er vigtigt begreber i denne sammenhæng.

Betydningen af kurser
Kurser er en vigtig brik i udviklingen af kompetencer. Grundlæggende kurser vil give et generelt løft i viden og kompetencer, samtidig med at det øger tempoet i den videre læring i det daglige.
Fagspecifikke kurser giver en mere målrettet viden på netop det emne kurset retter sig imod, men har også en generel positiv virkning på udvikling og tillæring.
Kurser er vigtige for at fasthold en god udvikling af kompetencerne.

Personlige kompetencer ud over det der er beskrevet ovenfor:
Livserfaring: Vi lærer hele livet, også i det liv vi har udenfor arbejdstiden. Noget af denne læring eller erfaring er også nyttig i arbejdet på en daginstitution.
Bidrage med fornyelse: Hvis man som nyansat kommer med erfaring fra tilsvarende arbejde, vil man typisk have erfaring med, at nogle ting kan gøres på en anden måde, eller ideer til spændende projekter.
Kreativitet, f.eks. på særlige fagområder, sportstræner, ..: Mange har nogle særlige evner eller erfaring med sig. Det kan være alt fra at være god til at tegne, altid kan komme med nye ideer til aktiviteter, eller have erfaring som ungdomstræner i en sportsklub.
Andet konkret: Ydre rammer har også betydning, f.eks. i forhold til overskud og energi i forhold til arbejdet.

Forventninger til udvikling af kompetencer og ansvar.
Vi ser gerne, at alle pædagogmedhjælpere får plads til at udfolde deres kompetencer, og løbende får sparring i det daglige arbejde.
Vi ser også gerne, at det er en generel holdning, at det er tid at snakke kurser efter et halvt års erfaring, snakke assistentuddannelsen efter 2 års erfaring og muligheden for pædagog-merit uddannelsen efter 5 års erfaring.


Disse beskrivelser er udarbejdet på baggrund af drøftelser i bestyrelsen i FOA/PMF Kbh. Syd.
Kildematerialer, vi har brugt er:

 • Funktions- og ansvarsbeskrivelser for pædagogmedhjælpere i Rødovre Kommunes daginstitutioner. Udarbejdet af Rødovre Kommune 1998
 • ”Realkompetencer i pædagogiske arbejde” oktober 2006, Videncenter for ungdomspædagogik og Ungdomsdidaktik, CVU-Storkøbenhavn. AF 2006.
 • ”Analyse til afdækning af kompetencekrav og –udbud for ikke-faglærte i Storkøbenhavn og Frederiksborg Amt” 2006, Rambøll. AF 2006.
 • Pjecen om de pædagogiske assistenters kompetencer. Udarbejdet i samarbejde mellem FOA Silkeborg-Skanderborg, Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg, Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune.