Kompetencer og faglighed for pædagogiske assistenter

Pædagogiske assistenter:

Dimittend fra den ordinære uddannelse. De faglige kompetencer er grund kompetencer i kraft af uddannelsen.

Personlige: Vise lyst og evne til:

 • at samarbejde med kolleger
 • at være omgængelig
 • at man interesser sig for arbejdet
 • at bruge det der er lært gennem uddannelsen

Faglige:

 • kendskab til pædagogiske tiltag og udvikling på området
 • bidrage med faglige input i det faglige pædagogiske fællesskab og profession
 • idræt og bevægelse
 • sundhed og trivsel
 • planlægning og udførelse af aktiviteter i forståelse for børnenes udvikling
 • evaluering/refleksion af sine tiltag og anvender inkluderende og anerkendende pædagogik
 • respekt og anerkendelse af brugernes behov
 • dokumenterer og formidler pædagogisk praksis
 • systematisk iagttagelse
 • omsætte pædagogisk teori til praktisk anvendelse
 • forældresamarbejde ved at bidrage til dialogen om det enkelte barn og ved at formidle pædagogiske overvejelser overfor forældrene

Merit-uddannet (GVU). Svarer til en assistent med erfaring. Se derfor under de efterfølgende punkter vedr. erfaring.

Udvikling inden for de første 3 år

Personlige:

 • lyst til at lære mere om børn og pædagogik
 • interesse for at vise, bruge og udvikle sine særlige kvalifikationer
 • engagerer sig i forhold til snakke i det daglige, på stuemøder og på personalemøder, særligt om praktisk pædagogik som de er uddannet i.

Faglige:

 • uddannelsen er suppleret med erfaring i arbejdet
 • har opnået vigtig erfaring i samarbejdet med forældrene
 • tager ansvar over en bred kam
 • bidrager til vidensdeling
 • kender sine styrker i arbejdet

Yderligere udvikling frem til og efter 6 års erfaring

Personlige:

 • lyst til kurser og uddannelse
 • lyst til nye udfordringer
 • lyst til ansvar

Faglige:

 • rutineret i arbejdet med praktisk pædagogik
 • rutineret i samarbejde med forældre
 • tager også ansvar overfor nye og urutinerede kolleger
 • er en bærende kraft på institutionen