Frokostpause - Ifølge KL og EU

Alle har adgang til frokost, når det er det tidspunkt hvor de andre spiser frokost.

Pauser

EU-direktiv fastslår: "Det skal sikres, at den ansatte kan holde pause, hvis den daglige arbejdstid overstiger 6 timer. Pausen placeres inden for arbejdsdagen således, at formålet med pausen tilgodeses".

Ovenstående siger intet om, hvilke pauseregler der gælder for de ansatte, der har en daglig arbejdstid på 6 timer og derunder.

Frokostpause

KL (Kommunernes Landsforening) har i forhold til sosu-området tilkendegivet, at "....vagter der strækker sin hen over en periode, hvor der efter kutyme spises frokost på arbejdsstedet, kan være naturligt at acceptere en frokostpause af kortere varighed en ½ time for medarbejdere med vagter af 6 timers varighed eller mindre på samme vis som for arbejdsstedets øvrige medarbejdere. Formålet med pausen skal naturligvis tilgodeses. Det betyder bl.a., at det ikke giver mening at placere en pause i begyndelsen eller slutningen af en vagt".

Selvom KL udtaler sig i forhold til sosu-området, så er reglerne på daginstitutionsområdet tilsvarende. Så når du er på arbejde hen over det tidsrum hvor der holdes frokostpauser, så har du også krav på frokostpause - uanset dit timetal den dag.

Andre pauser

KL skriver endvidere: "Der kan derudover være kutymer for afholdelse af mindre pauser i løbet af dagen, og afhængigt af arbejdets karakter, og omstændighederne i øvrigt vil det kunne være helt naturligt med en kortere "kaffepause".

Generelt

Pauser på under ½ time er betalte pauser, hvor man ikke må forlade arbejdspladsen. Der skal være mulighed for at man kan tilkaldes ved særlige behov (står til rådighed).