Faggrupperepræsentant i social- og sundhedssektoren i FOA Nordsjælland

Hver faggruppe har en repræsentant der har viden og interesse for sit fag og som kan repræsentere faggruppen ved faggruppelandsmøderne

 

Faggruppe Social - og sundhedsassistenter
Tatiana Skov
Monia Stoltz - Suppleant

Faggruppe Social- og sundhedshjælper
Margit Koch 

Faggruppe Handicaphjælper
Jane Troldahl Meyer

Faggruppe Portør
Niels-Henrik Frandsen

Lederområdet
Kirsten Blæsgaard Svendsen

 

Er din faggruppe ikke nævnt og/eller ønsker du at repræsentere din faggruppe, så kontakt Anne Mette Nørgaard Linsaa på tlf. 46 97 33 58.