Faggrupperepræsentant i social- og sundhedssektoren i FOA Nordsjælland

Hver faggruppe har en repræsentant der har viden og interesse for sit fag og som kan repræsentere faggruppen ved faggruppelandsmøderne

 

Faggruppe Social - og sundhedsassistenter
Tatiana Skov
Monia Stoltz - Suppleant

Faggruppe Social- og sundhedshjælper

Faggruppe Portør
Niels-Henrik Frandsen

Lederområdet
-

 

Er din faggruppe ikke nævnt og/eller ønsker du at repræsentere din faggruppe, så kontakt FOA Nordsjælland på tlf. 46 97 33 90.