Bestyrelsen for Social- og sundhedssektoren i FOA Nordsjælland

Bestyrelsens sammensætning 2021

Sektorformand
 Anne Mette Nørgaard Linsaa - FOA Nordsjælland

Næstformand
Margit Koch - Hjemmeplejen Helsingør

Bestyrelsesmedlemmer
Anette Linderstrøm - Hillerød kommune

Birgitte Petersen - Fredensborg kommune

Britt Christensen - Psykiatrien i Region 

Cathrine Striib Sveegaard - Nordsjællands Hospital

Kate Pandorff - Allerød kommune

Manuela Press - Hørsholm kommune

Monia Brøgger-Stoltz - Rudersdal kommune

Rie Andersen - Helsingør kommune

Sadieh-Masri Pedersen - Orion Region H

Tatiana Skov - Hillerød Hospital

Sekretær
Lykke Larsen - FOA Nordsjælland