Ret personoplysninger - FOA Guldborgsund

I FOAs medlemssystem er der oplysninger om dig, som vi bruger til at give dig fordelagtige tilbud og rabatter fra FOA, nyheder om dit fag, din løn og dine arbejdsforhold og anden vigtig information. Det er derfor vigtig, at vi har de rigtige oplysninger.

Du bør meddele os følgende ændringer, hvis du:

  • har fået nyt telefonnummer
  • har fået ny e-mail
  • har skiftet arbejds- eller praktikplads
  • er færdiguddannet

Oplysninger, vi får automatisk

FOA/FOAs A-kasse får automatisk navne- og adresseændringer som er meddelt Folkeregistret. Din NemKonto anvendes til udbetalinger. Du behøver derfor ikke oplyse os om navne- og adresseændringer eller ændringer i dine bankoplysninger.