Løn og overenskomster

De ansvarlige i FOA Guldborgsund afdeling for overenskomstspørgsmål er:

Afdelingsformand Bodil Marker og
Næstformand

Her finder du en oversigt over de overenskomster, som forbundet har indgået med offentlige og private arbejdsgivere.