Generalforsamlinger i FOA Guldborgsund

Teknik-kost og Servicesektoren afholder ordinær generalforsamling den 27. februar 2020 kl. 17.00.

Se dagsorden

  

Pædagogisk Sektor afholder ordinær generalforsamling den 20. februar 2020 kl. 18.00  

Se dagsorden
Se beretning
Se referat

 

Social- og Sundhedssektoren afholder ordinær generalforsamling den 26. februar 2020 kl. 17.00. 

Se dagsorden
Se beretning

  

Afdelingens generalforsamling afholdes den 2. april 2020 kl. 18.00. 

Se dagsorden

Bestyrelsens beretning 2020 kommer senere.