Om FOA GuldborgsundFOA Guldborgsund blev stiftet den 16. december 1993 ved en sammenlægning af Husligt Arbejderforbund og Dansk Kommunalarbejder Forbund og igen ved fusion i januar 2005, med pædagogisk medhjælper forbund.

Afdelingen organiser medlemmer der i Regionen og guldborgsund kommune beskæftiger sig med alle dele af velfærdsservice, lige fra pleje og omsorg til børnepasning, rengøring mv.
Afdelingen er beskæftiget indenfor 3 sektorer:

  • Social- og sundhedssektoren
  • Pædagogisk sektor
  • Teknik-kost og servicesektoren

 

Afdelingens medlemmer er obligatorisk medlemmer i den sektor, de fagligt hører under.

Under hver sektor oplyses om de tilhørende faggrupper.

Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er afdelingens højeste myndighed. Adgangsberettigede er alle medlemmer af afdelingen samt pensionerede medlemmer, som dog ikke har stemmeret.

FOA Guldborgsund afholder ordinær generalforsamling i marts/april måned.

 FOA Guldborgsund