Ferieaftalens §42 - elever

Hvor meget ferie har du som elev ret til?

Du har altid ret til 6 ugers ferie. Spørgsmålet er, om det er med eller uden løn?

Den 1. september 2020 træder de nye ferieregler i kraft og det betyder, at ferie optjenes og afvikles samtidigt.
Reglerne gælder for de 5 første ferieuger. De særregler som indtil nu har været gældende for elever bliver tilpasset de nye ferieperioder, som følge af samtidighedsferie.

Bliver du ansat som elev før den 1. juli 2020 har du ret til at holde 16,64 betalte feriedage i mini-ferieåret, som går fra den 1. maj til 31. august 2020. Hvis feriedagene ikke er afholdt inden 1. september, eller det ikke er aftalte, at ferien afholdes i september 2020, bortfalder den.
Du vil fra den 1. september 2020 få tildelt nye feriedage.

Starter du som elev efter den 1. juli 2020 får du i år tildelt 5 ugers ferie fra 1. september 2020.

Du har som hidtil ret til den 6. ferieuge, som kan afholdes i perioden 1. maj 2020 til 20. april 2021, hvis du er startet din elevansættelse inden 1. juli 2020.
Den 6. ferieuge, som er aftalt ved overenskomstforhandlingerne, er ikke omfattet af de nye samtidighedsregler, men reguleres i en særskilt aftale.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte afdelingen på tlf. 46 97 12 00.