Arbejdsmiljø - elever som er medlemmer af FOA Frederikssund

Elevers arbejdsmiljø

Du som elev har også rettigheder, hvis du skulle være så uheldig, at komme ud for en arbejdsskade.
Hvis du ikke kender dine rettigheder er du altid velkommen til at ringe til afdelingen og høre hvordan du er stillet. Du kan ringe op tlf. 46 97 12 00.

Alle medarbejdere er omfattet af arbejdsmiljøloven og det er ifølge loven arbejdsgiveren, som har hovedansvaret for, at du ikke kommer til skade på dit arbejde.
Dog skal du som medarbejder over holde de foreskrevne arbejdsmiljøregler på arbejdspladsen - dette har du pligt til ellers vil det kunne være grundlag for en fyring.

Loven indenfor området hedder Arbejdsmiljøloven og den skriver, at din arbejdsgiver skal sørge for, at du er gjort bekendt med en evt. risiko ved det arbejde du skal udføre.
Derudover siger loven også, at din arbejdsgiver skal sørge for at du får oplæring og instruktion.

Du kan finde hele Arbejdsmiljøloven ved at klikke her.