PAU uddannelse

Pædagogisk Assistent Uddannelse PAU - GVU pædagogisk assistentuddannelse

PAU - Pædagogisk Assistent Uddannelse
PAU er den ordinære uddannelse og har en varighed på ca. 2 år og 3 måneder. Denne uddannelse kræver, at du bliver ansat som elev i kommunen og du vil få elevløn under uddannelsen.

For at blive optaget til denne uddannelse kan du tage kontakt til SOSU H på deres hjemmeside www.sosuh.dk .
Skolen vil så hjælpe dig med at vurdere dine forskellige kvalifikationer m.m. og derefter udarbejdes der en uddannelsesplan.

Uddannelsen har et forløb, som dækker et grundforløb på ca. 20 uger, et hovedforløb på 54 ugers skoleundervisning og 2 praktikperioder af 26 ugers varighed.

Denne uddannelse har til formål at give dig de rette forudsætninger for alene og i samarbejde med forældre, pårørende og andre til at udføre pædagogisk rettet arbejde på de forskellige arbejdspladser - værende i institutioner, skole, private hjem osv.

EVU - Pædagogisk assistentuddannelse
For at kunne komme på denne uddannelse skal du være i et ansættelsesforhold, du skal være fyldt 25 år og have mindst 2 års relevant erhvervserfaring inden for det pædagogiske.
Denne uddannelse er individuelt tilrettelagt og indholdet tager udgangspunkt i de forskellige fag på den ordinære uddannelse til pædagogisk Assistent.
Denne uddannelse tager max 54 uger og er primært en uddannelse baseret på skolen.

Under uddannelsen ydes voksenelevløn.

Du har ret til at vælge skole efter eget ønske.

Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakt pædagogisk Sektorformand Annette Meller på mell@foa.dk eller tlf. 4697 1207

Gældende for begge uddannelser er, at de kan tages på SOSU H i Hillerød og du kan læse mere om dem på deres hjemmeside www.sosuh.dk