Skolebesøg

Skolebesøg hver torsdag i lige uger

Hvis du er elev kan du hver torsdag i ulige uger møde os på din Sosu H, skolerne i Hillerød 
Milnersvej kl. 10.00 - 11.30 
Munkeengen kl. 11.45 - 13.15

Her kan du komme og melde dig ind og få svar på eventuelle spørgsmål du har.
Du vil også her have mulighed for at booke dig til en personlig samtale i afdelingen, såfremt du har brug for det.

Der er lavet en plan, at vi er på skolen på de torsdage, men hold øje oppe på skolen om der er eventuelle ændringer.

I FOA Frederikssund er det Sanne Johansen, som er formand for social- og sundhedssektoren, der er elevansvarlig for social- og sundhedselever.

For PAU-elever er det for pædagogisk sektor, sektorformand Annette Meller der er elevansvarlig.


Vi håber du vil komme og sige hej til os, når vi er ude på din skole.

Du skal også altid være velkommen til at kontakte os i afdelingen, hvis du har spørgsmål til din uddannelse, praktiksted, uddannelsesaftale mm.
Afdelingens telefonnummer er 46971200.