Figurer

Uddannelse af tillidsvalgte

De tillidsvalgte på FOA Frederikshavns mange arbejdspladser, er en vigtig del af det faglige arbejde

I FOA Frederikshavn ser vi en værdi i, at så mange medlemmer og arbejdspladser som muligt, er dækket af både en tillidsrepræsentant og en arbejdsmiljørepræsentant - og det gælder både de offentlige og de private arbejdspladser.  

Har din arbejdsplads ikke nogen tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant, hører vi meget gerne fra dig.

I afdelingen indgår vi en kompetenceaftale med hver eneste af de tillidsvalgte. Aftalen beskriver hvilke opgaver det forventes, at den tillidsvalgte løser på arbejdspladsen. Samtidig indeholder aftalen også en aftale med den tillidsvalgte om, hvilke uddannelseselementer FOA skal tilbyde, for at klæde den tillidsvalgte bedst muligt på til at løse opgaverne.  

I FOA Frederikshavn er det afdelingsnæstformand Louise Krüger Nielsen, der er uddannelsesansvarlig for de tillidsvalgte. Tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter samt disses ledere kan altid kontakte Louise, hvis der er spørgsmål.