Tillidsvalgt i FOA Frederikshavn

I FOA Frederikshavn ser vi en værdi i, at så mange medlemmer og arbejdspladser som muligt, er dækket af både en tillidsrepræsentant og en arbejdsmiljørepræsentant. Her kan du læse mere om valg af tillidsrepræsentant og uddannelse af tillidsvalgte.

Valg af tillidsrepræsentant
Her kan du se hvad der skal til og hvilke regler der gælder for valg af tillidsrepræsentanter i FOA Frederikshavn

Læs mere om valg af tillidsrepræsentant

Uddannelse af tillidsvalgte
De tillidsvalgte på FOA Frederikshavns mange arbejdspladser, er en vigtig del af det faglige arbejde

Læs mere om uddannelse til tillidsvalgte