Figurer

Nyt fra sektorbestyrelsen

Juni 2014 - pædagogisk sektor

Ændringer på børneområdet i Frederikshavn kommune
Det der optager bestyrelsen lige nu er, hvad der sker på området i forbindelse med budget 2015 og dermed det ”bæredygtigt børneområde”, hvor Frederikshavn kommune vil opdele 0-6 års institutionsområdet i 4 områder, og at dagplejen skal være en del af områderne.

Bestyrelsens bekymringer går på at daginstitutionerne nu igen skal omlægges til nye områder, og alle de ressourcer der går fra kerneopgaverne, når der igen skal bruges tid på at sammenskrive/lave nye politikker på de forskellige områder.

En anden bekymring er forslaget om at dagplejen skal være en del af de nye områder, og at gæsteplejen bliver i 0-6 års institutionen. Vi er bekymrede for, hvordan det sikres, at dagplejen bliver et selvstændigt pædagogisk tilbud. Hvordan det sikres, at der er de fornødne ressourcer i daginstitutionerne når/hvis, der kommer gæstebørn fra dagplejen.

Det blev besluttet at bestyrelsen sender er høringsvar og eventuelt en pressemeddelelse for at gøre opmærksom på vores bekymringer.

OK 15 er så småt under opstart
Hvis du arbejder på en daginstitution eller SFO, vil du inden udgangen af september, blive kontaktet af din tillidsrepræsentant hvor du har mulighed for at komme med dine forslag til OK 15.

Arbejder du som Omsorgs og Pædagogmedhjælper vil der blive afholdt et medlemsmøde om OK 15, med mulighed for at fremkomme med dine krav. Mødet afholdes i starten af september, her I FOA Frederikshavn. 

Følg med i opslagene på din arbejdsplads.

Dagplejerne har været hurtigt ude og har allerede afholdt medlemsmøde om OK 15.

Dagplejepædagogerne bliver indbudt til OK 15, møde i FOA Frederikshavn, af deres tillidsrepræsentant.

Øvrige faggrupper bliver kontaktet pr. brev eller mail, med oplysning om mulighed for at afgive krav.

Stress og indeklima
Der er fra Forbundet taget initiativ til at lave forskellige undersøgelser af, hvordan børnene har det i dagplejen kontra vuggestuerne. Blandt andet er der lavet en stressundersøgelse, der viser, at små børn ikke er specielt stressede, uanset om de er i dagplejen, vuggestuen eller bliver hjemmepasset.

I forbindelse med undersøgelsen om stress, er der også kommet opmærksomhed på indeklimaet i dagplejen.

Skolereformen
En sidste ting jeg vil nævne, er Skolereformen, der også tidligere har været behandlet i bestyrelsen. Blandt andet er der lavet et høringssvar, som kommunen har taget til efterretning. Kommunen har anderkendt at pædagogmedhjælpere/ pædagogiske assistenter, er en del af de personaleressourcer, der kan bruges i skolen.

Som en udløber af skolereformen er der indgået en ny arbejdstidsaftale for pædagogmedhjælpere/pædagogiske assistenter i skolen og SFO´en. Pædagogmedhjælperne/pædagogiske assistenter, har fået aftalen gennemgået, og fortalte at de er positive i forhold til de nye opgaver der ligger i fremtiden.

På sektorbestyrelsens vegne
Susanne Jensen, sektorformand