Generalforsamling - FOA Frederikshavn

Fra og med 2009 har vi valgt, at materiale fra afholdte generalforsamlinger, samles på denne side. Du kan herunder vælge, den generalforsamling du ønsker at se materiale fra.

19. marts 2024

Se indkaldelse og referater mv.

Herunder har du mulighed for at klikke dig ind på den foreløbige dagsorden til generalforsamlingen d. 19. marts 2024

Generalforsamling 2024 endelig dagsorden

Dagsorden:
Den foreløbige dagsorden ifølge lovenes § 5 stk. 3 er optrykt her. Den endelige dagsorden samt regnskabet kan rekvireres i afdelingen samt læses på hjemmeside tidligst 6 dage før generalforsamlingen.

Har du forslag du ønsker behandlet på generalforsamlingen, herunder også kandidatforslag, skal du være opmærksom på, at de jf. afdelingslovenes § 5 stk. 2, skal være afdelingen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes.

 

 

24. marts 2022

Se indkaldelse og referater mv.

Herunder har du mulighed for at klikke dig ind på referatet fra generalforsamlingen, bestyrelsens beretning samt afdelingens love efter ændringerne ved generalforsamlingen.

Generalforsamling 2022 endelig dagsorden

Referat fra generalforsamling

FOA Frederikshavns afdelingslove vedtaget på generalforsamling 24. marts 2022

24. august 2020

Se indkaldelse og referater mv

Herunder har du mulighed for at klikke dig ind på referatet fra generalforsamlingen, bestyrelsens beretning samt afdelingens love efter ændringerne ved generalforsamlingen.

Bestyrelsens beretning (PDF)

FOA Frederikshavns love pr. 24. august 2020 efter ændringer på generalforsamlingen (PDF)

Referat fra generalforsamlingen (PDF)

 

19. marts 2019

Se indkaldelse og referater mv

Herunder kan du klikke dig ind på et referat fra afdelingens generalforsamling samt bestyrelsens beretning for det forgangne år!

Referat fra generalforsamlingen 19. marts 2019 (PDF)

Afdelingsbestyrelsens beretning fra afdelingsgeneralforsamlingen 19. marts 2019 (PDF)

FOA Frederikshavns nye love - redigeret og vedtaget den 19. marts 2019 (PDF)

15. marts 2018

Se indkaldelse og referater mv

Herunder kan du klikke dig ind på et referat fra afdelingens generalforsamling samt bestyrelsens beretning for det forgangne år!

Referat fra generalforsamlingen 15. marts 2018 (PDF)

Afdelingsbestyrelsens beretning fra afdelingsgeneralforsamlingen 15. marts 2018 (PDF)

26. april 2017 (ekstraordinær)

Se indkaldelse og referater mv

FOA Frederikshavn skal have ny næstformand

Som du sikkert allerede ved, blev tidligere afdelingsformand Jens Nielsen, valg som forbundssekretær på FOAs kongres i november 2016. FOA Frederikshavns medlemmer valgte derfor ny afdelingsformand på afdelingens ordinære afdelingsgeneralforsamling den 22. marts 2017.

Ny afdelingsformand blev Louise Krüger Nielsen.

De fleste kender sikkert allerede Louise i forvejen, idet Louise har fungeret som afdelingsnæstformand de sidste to år, og der før som sektorformand for servicesektoren.

Louises valg til formand betyder, at FOA Frederikshavn nu står uden afdelingsnæstformand.

Jf. afdelingslovenes § 5 stk. 9, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, med 14 dages varsel.

 


Der indkaldes nu til ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling: ONSDAG DEN 26. APRIL 2017 KL. 19.00 (TILCA. KL. 20.00) på KNIVHOLTVEJ 20, 9900 FREDERIKSHAVN.

Dagsorden

 1. Godkendelse af forretningsorden
 2. Valg af dirigent
 3. Godkendelse af dagsorden
 4. Valg af afdelingsnæstformand
 5. Afslutning 

Jf. afdelingslovenes § 5 stk. 2 skal kandidatforslag være afdelingen i hænde, senest 14 dage før generalforsamlingen, hvilket vil sige senest onsdag den 12. april kl. 19.00. Kandidatforslag sendes til FOA Frederikshavns postadresse, eller på mail til: frederikshavn@foa.dk

Såfremt der er mere end én kandidat opstillet, og såfremt du er tjenesteligt forhindret i at deltage i generalforsamlingen, er der jf. afdelingslovene mulighed for at brevstemme.

Stemmemateriale kan rekvireres i afdelingen fra og med tirsdag d. 18. april kl. 10.00. Brevstemmer skal være afdelingen i hænde senest dagen før den ekstraordinære afdelingsgeneralforsamling, sammen med relevant dokumentation. 


Der er indskrivning fra kl. 18.30-19.00 og generalforsamlingen starter 19.00. 

FOA Frederikshavn er vært ved en kop kaffe/the samt et stykke kage.

Du kan tilmelde dig på telefon 4697 1170 eller elektronisk via FOA Frederikshavns aktivitetskalender

Af hensyn til forplejning, vil vi bede om din tilmelding senest den 24. april kl. 12.00.

Se indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

22. marts 2017

Se indkaldelse og referater mv

FOA Frederikshavn har afholdt afdelingsgeneralforsamling den 22. marts 2017 på Scandic The Reef i Frederikshavn  

FOA Frederikshavn har afholdt generalforsamling. 

Du kan også læse afdelingsbestyrelsens beretning her, som blev fremlagt af afdelingsnæstformand og senere afdelingsformand Louise K. Nielsen.  

Referat
Det samlede referat fra afdelingsgeneralforsamlingen kan læses her!

Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen 

14. marts 2016

Se indkaldelse og referater mv

Afdelingsgeneralforsamlingen har nu været afholdt. 

Hvis du vil se nyheden vi bragte, lige efter generalforsamlingen, kan du se den her. Du kan også læse afdelingsbestyrelsens beretning her, som blev fremlagt af afdelingsformand Jens Nielsen.  

Referat
Det samlede referat fra afdelingsgeneralforsamlingen kan læses her (PDF-format)


Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen 


Bestyrelsens beretning

Af: Jens Nielsen, afdelingsformand

Hvordan er det gået i FOA Frederikshavn
I afdelingen er der en fortsat udvikling i gang, en udvikling som gerne skal forplante sig til de tillidsvalgte og medlemmerne, udviklingen er at styrke den røde tråd mellem afdelingen-de tillidsvalgte og medlemmerne. Selve ordet Udvikling er et mode ord, og betyder faktisk blot forandring eller ændring. Jeg tror det er godt for de ansatte og valgte i afdelingen, at mærke hvordan det at skulle være omstillingsparat, faktisk er en meget mentalt krævende proces.

Det giver ligesom en større forståelse for de udfordringer, mange af FOAs medlemmer oplever, når de stilles overfor kravet om altid at være omstillings parat. Men hvis vi alle sammen hele tiden skal udvikle, hvornår bliver der så tid til fordybelse og refleksion, og er vi gammeldags hvis vi i FOA Frederikshavn en gang imellem siger stop over for forandrings tyranni?
Der er dog en ting, vi som rigtigt fagforening aldrig vil forandre, den grundlæggende værdi, at det er gennem fællesskabet, vi sikre hvert enkelt medlem. Det var medlemmernes kontingentpenge til fællesskabet, der hjalp de ca. 30 kollegaer, der pga. hjemmeplejefirmaet IMS konkurs d. 29. nov. 2015, pludselig stod uden deres sædvanelige månedsløn. Det var jeres fortjeneste at de ramte kollegaer kunne holde jul, fordi fællesskabet i FOA Frederikshavn tilbyd medlemmerne et omkostningsfrit lån, svarende til deres sædvanelige løn.

Afdelingen har i det forgangene år haft et fagpolitisk fokus på mange områder, lad mig nævne de områder der har fyldt mest. Arbejdsmiljø - fokus på psykisk arbejdsmiljø. Et fokus på konkurrenceudsættelse. Ydermere har sektorerne selv afholdt mange arrangementer med fokus for deres sektormedlemmer. Og det er dejligt med så aktive sektorer.
Pause

Hvordan gå det så med konkurrenceudsættelse/udlicitering, det er en tanke de synes godt om i arbejdsgiver organisationen Dansk Industri. Jeg bliver bekymret og det er fordi, at der allerede her, ligger den grundtanke, at privat udført arbejde, er billigere og bedre end offentligt udført arbejde.
Der findes ingen evidens for, at denne påstand er rigtig, men tværtimod er der tydelige indikationer på, at det forringer de ansattes vilkår når, opgaver går fra offentligt til privat. Derfor har afdelingen også haft mange møder med flere politikker i kommunen og regionen, dels for at udtrykke vores bekymring men også for at fastslå, udlicitering og konkurrence udsætning kun bør ske til virksomheder, der laver ansættelser, der ikke ligger under den eksisterende overenskomst.
Samfundsmæssigt og politisk ser vi i stadig højere grad, at alle mennesker optræder i rollen som en omkostning eller en gevinst i den statslige, regionale eller kommunale husholdning. Velfærdsstaten er under afvikling til fordel for konkurrencestaten. Mennesket er blevet et investeringsobjekt til fremme af statens konkurrencedygtighed. Den er vi i FOA Frederikshavn imod.
Der er ingen tvivl om at konkurrencestaten vil ændre vores velfærdsstat, og lige nu er det kun den danske model der kan forhindre en forværring. Hvis vi ikke i fællesskab styrker den danske model, så få vi amerikanske tilstande.
pause
I forhold til arbejdsmiljøet, er fokus især på det psykiske arbejdsmiljø. Virkeligheden for mange FOA medlemmer er, at der på mange arbejdspladser skal løbes hurtigere, resurserne og de faglige krav til at udføre kerneopgaven, er ikke eksisterende. Udtrykket mere for mindre – dækker lige præcis over hvad det er der sker. Vi oplever i afdelingen en markant stigning i personlige henvendelser, hvor omdrejningspunktet er vedvarende stress, udløst af et dårligt psykisk arbejdsmiljø på selve arbejdspladsen.

Hvis vi tager helikopter perspektivet- hvad er det så der ske ?
Der er mange faktorer som spiller sammen, når vi kikker ned på landsskabet.
Når der kommer et medlem som i mange år har arbejdet inden for det samme fag, og medlemmet oplever at der ikke mere er tid til at give børnene, borgeren, patienten, de pårørende og kollegaerne den nødvendige menneskelige omsorg eller faglig feedback, ja så er grænsen nået.

Men alligevel så sker der effektivisering hvert år, i Frederikshavn kommune har der altid, så længe jeg kan huske, været en budget besparelse på 2% hvert år. Regionen som også hele tiden skal effektivere, fik endnu en gang sparekniven i år, bare udmeldingen om at der skulle spare 300 millionen, kan få de fleste medarbejdere til at ligge søvnløs om natten. Ydermere så er den økonomiske styringen af region og kommunen fra regeringen, så stram at vi oplever reel minus vækst. Det kan gøre enhver syg, at tænke på hvordan, de øget krav til medarbejdende om at løbe hurtigere, selvfølgelig påvirker den enkeltes helbred. Men nogle arbejdsgiverne har tilsyneladende fundet løsningen. Medarbejderne skal bare være robuste.

Den nye trend er robuste medarbejder, før i tiden kaldte vi det noget andet. Dengang skulle man være professionel, du var ikke en kompetent medarbejder, hvis du i fritiden tænkte på hvad du ikke kunne nå på arbejdet. I dag så er medarbejderen ikke robust nok, hvis man som menneske bliver påvirket af manglende tid til at udføre kerneopgaverne på arbejdet. FOAs holdning til dette er ganske klar: der er ikke brug for robuste medarbejdere men brug for robuste arbejdsplader. En robust arbejdsplads, er kendetegnet ved god ledelse, ordentlige rammer, god struktur og godt samarbejde, det er de vigtigste faktorerne for et godt psykisk arbejdsmiljø.
Pause


FOA vil ikke være med til at det er medarbejderen, der står alene med ansvaret for dårligt arbejdsmiljø. Det er arbejdspladen der ikke er robust mere og en af grundene er, besparelser på kerneområderne i velfærdsstaten.

Når der så langt om længe kommer en sygemelding fra den udbrændte ansatte som ofte har ventet med en sygemelding pga frygt for at blive fyret ,ja så kommer næste hug.

I FOA oplever vi meget, at det nu kun er muligt at få sygedagpenge i 22 uger (efter arbejdsgiverperioden på 30 dage). Vi ser mange hurtige opsigelser – fra en ledelse der frygter, at deres medarbejder ikke kan vende tilbage i fuldt omfang – indenfor de 22 uger. Det er hårde tider men vi kæmper lokalt og på forbundsplan for at ændre dette. Det er vel et klassisk eksempel på konkurrencestaten grundtanke, der kun ser på mennesket som en gevinst eller omkostning.


Der er et spørgsmål en fagforening altid skal spørge medlemmerne om: er det vi gør godt nok. Dette gælder selvfølgelig for alle tillidsvalgte og ansatte i FOA Frederikshavn, afdelingsbestyrelsen- sektorbestyrelserne, alle de tillidsvalgte på arbejdspladsen.

I FOA medlems tilfredshed undersøgelse 2015 ligger vi højt på skalaen over tilfredse medlemmer, faktisk ligger i top på landsplan. I undersøgelsen var der også mulighed for medlemmerne til at kommentere deres svar. Fordi kommentarerne var anonyme vil jeg fremhæve enkelte tendenser i besvarelserne. De mindre positiver først: FOA er for lidt synlige på arbejdspladsen- det store arbejdspres gør os syge vi har brug for hjælp- de positive kommentarer: dejligt med mere synlighed, i pressen og elektroniske medier- afdelingen gør meget for medlemmerne.

Lad mig give endnu et eksempel på hvor fællesskabet i FOA Frederikshavn betyder noget for det enkelte medlem. Der er i år givet 66.000 kr. fra afdelingen i erstatning til 9 medlemmer der blev fanget i en af de mange konkurser inden for fritvalgsområdet. Det er første gang i FOA Frederikshavn historie at der er udbetalt så meget i erstatning til medlemmer på et år. Sagen drejer sig om hvorvidt sagsbehandlingen af medlemmernes krav om manglende løn over for nogle af de konkursramte virksomheder, var gjort rettidig inden selve konkursen, i denne lukkede kreds vil jeg oplyse at afdelingen, hvis vi ville, med 99 % procents sikkerhed kunne slippe for at betale noget til medlemmerne.

Men der var ingen slinger i valsen i politiskledelse eller afdelingsbestyrelsen, selvfølgelig skal den mindste tvivl komme medlemmerne til gode. Den holdning er jeg som foreningens formand stolt af, men det er også mit håb aldrig at skulle udbetale erstatning igen.

Har afdelingen nået de mål der blev sat i 2015
Vores forventninger til 2015, er at vi får et øgede medlemstal og at medlemmerne på arbejdspladsen, oplever et levende FOA Frederikshavn med mange arrangementer for medlemmerne. Vi forventer også, at være synlige på de sociale medier og om nødvendigt også i pressen.
Vi forventer også at de politiske valgte, bliver inddraget i politiske beslutninger som vedr. kommunen og regionen. Og det vil vi naturligvis fortsætte med.


I afdelingen bestyrelsens optik så er vi lykkes med, at bidrage med politiske holdninger over de folkevalgte politikker i regionen og kommunen, og derved forsøge at påvirke deres beslutninger, og vi viser tydeligt i pressen og de sociale medier, hvis vi er uenige med de vedtagende politiske beslutninger.

Afdelingen bestyrelsen er også tilfredse med niveauet af arrangementer- men forventningen om at øge medlemstallet, det var en forventning der ikke holdt, tværtimod har vi mistet i 75 erhvervsaktive medlemmer. Heldigvis så er det ikke til de gule fagforretninger der har taget vores medlemmer, de kan på et år tælles på en hånd, men hvad er der så sket. Det meste af forklaringen ligger i ordet demografi, der er i dag mange FOA medlemmer der når en alder hvor de kan gå på pension, i FOA Frederikshavn er der i dag 263 medlemmer der har en alder mellem 60- 67 og hvor alle stadig er erhvervs aktive.
Det, at så mange inden for kort tid stopper på arbejdsmarked, burde ikke betyde noget, der kommer jo andre i stedet for. Nej det gør der ikke, tallene viser at der bliver færre til at løse de samme opgaver. Men det ved i jo godt.
Hvis vi skal sætte en prop i medlems tilbagegangen, så kræver det en fælles tilgang.
I afdelings bestyrelsen er der intet ønske om at sætte kontingentet op, og afdelingen vil arbejde stenhårdt på at lukke hullet, i medlemstilbagegangen.
Det bliver et fokus for alle, også jer der sidder i salen, men er det kommet dertil, at vi har fået berørings angst, når vi møder kollegaer der ikke er organiseret, har vi tabt argumenterne på gulvet?
Så husk nu, en kollega der er i gul fagforretning, nedbryder velfærdsstaten, forringer mulighederne for at lave gode kollektive overenskomster, og det forværre i sidste ende arbejdsmiljøet. Sig det højt- overalt hvor i færdes – uden fagbevægelsen ingen velfærd- kun konkurrence stat.
Jeg må indrømme, desværre, at jeg selv har sagt- hvad fanden skal vi bruge FOA til ? det stopper nu- i stedet vil jeg opfordre alle til at sige – uden FOA var det endnu værre. Uden FOA var det endnu værre.

Vi skal blive bedre til at bruge hinanden, afdelingen – de tillidsvalgte og medlemmerne, og vi skal i fællesskab opbygge en forståelse, for hvad vi kan og vil påvirke i fællesskab som FOA Frederikshavn.

Jeg vil slutte med et citat fra Carl Scharnberg

Det nye sker, når den,
der er tiltænkt tilskuerens rolle,
begynder at blande sig!

Så bland jer endelig i debatten

Valg af næstformand

Profil
Som afdelingsnæstformand skal du brænde for det faglige arbejde, være forbered på en hektisk hverdag med mange bolde i luften.

Du skal være god til at samarbejde bredt med alt fra afdelingens ansatte, dine ledelseskollegaer samt interne og eksterne samarbejdspartnere.

Du skal mestre brugen af IT, eller have lyst til at lære det, da langt størstedelen af vores arbejde sker elektronisk. Vi benytter det elektroniske sags system Acadre og kommunikerer bredt via Internettet, mail og mobil/SMS.

Som afdelingsnæstformand bliver du en del af afdelingens Daglige Ledelse, der for nuværende består af de i alt fire politisk valgte lønnede (afdelingsformand, afdelingsnæstformand, sektorformanden for social- og sundhedssektoren samt sektorformanden for pædagogisk sektor).

Vi tilbyder et udfordrende job, hvor en arbejdsdag meget sjældent er fra klokken 8-16! Som politisk valgt har du ingen øvre arbejdstid, og der må påregnes adskillige møder om aftenen, ligesom konferencer og kursus/uddannelse ofte foregår andre steder i landet med overnatning.

Tidsfrist for indsendelse af kandidatforslag
Er du vores nye afdelingsnæstformand, så HUSK, at kandidatforslag skal være afdelingen i hænde senest 14 dage før afdelingsgeneralforsamlingen. 

Har du spørgsmål, kan afdelingsformand Jens Nielsen kontakte spå telefon 4697 1182.

18. marts 2015

Se indkaldelse og referater mv

Herunder kan du se den dagsorden generalforsamlingen behandlede. I boksen til højre finder du det endelige referat.

Dagsorden
Den foreløbige dagsorden ifølge lovenes §5 stk. 3 finder du herunder. Den endelige dagsorden samt regnskabet kan rekvireres i afdelingen samt læses på den lokale hjemmeside tidligst 6 dage før generalforsamlingen.

1. Godkendelse af forretningsorden
2. Valg af dirigent
3. Godkendelse af dagsorden
4. Valg af stemmetællere
5. Valg af referenter
6. Bestyrelsens beretning
7. Regnskab (til godkendelse)
8. Fremlæggelse af budget (til orientering)
9. Indkomne forslag
A. Indstilling fra lønudvalget

10. Valg
A. Valg af formand – for 2år ( nuværende valgperiode ud, til 2017)
B. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (2 år) – Birgitte Martensen – modtager genvalg
C. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (2 år) – Susan Myrdal – modtager genvalg
D. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (1 år) – p.t. ubesat – kandidatforslag modtages
E. Valg af 1 bestyrelsesmedlem (2 år) – p.t. ubesat – kandidatforslag modtages
F. Valg af 1 bestyrelsessuppleant (1 år) – Jette Abildgaard – modtager genvalg
G. Valg af 1 bestyrelsessuppleant (1 år) – Gitte Christensen – modtager genvalg
H. Valg af 1 bestyrelsessuppleant (1 år) – Helle Bagh Jensen – modtager genvalg
I. Valg af 1 bilagskontrollant (2 år) – Anita Sørensen – modtager genvalg
J. Valg af 1 billagskontrollant suppleant (1 år) – Lene Klit – modtager ikke genvalg
K. Valg af 1 fanebærer (1 år) – Egon Olesen - modtager ikke genvalg
L. Valg af 1 fanebærersuppleant (1 år) – Helle Bagh Jensen – modtager genvalg
M. Valg af 1 medlem til lønudvalget (1 år) – Olaf Sletten Jørgensen – modtager genvalg
N. Valg af 1 medlem til lønudvalget (1 år) – Karin B. Henriksen- modtager genvalg
O. Valg af 1 medlem til lønudvalget (1 år) – Lone Christensen – modtager genvalg

Valg af afdelingsformand
Da tidligere afdelingsformand Rose Ludvigsen er fratrådt pr. 31. januar 2015, skal FOA Frederikshavn vælge ny afdelingsformand. Kandidatforslag til alle valgte poster, følger tidsfristerne herunder.

Årsregnskab
Jf. afdelingslovene skal årsregnskabet ligge tilgængeligt 6 dage før afdelingsgeneralforsamlingen.

Årsregnskabet for 2014 (PDF) 


Referat

Læs referat fra generalforsamlingen (PDF)


 
Med venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen 

Valg af afdelingsformand

Da tidligere afdelingsformand Rose Ludvigsen er fratrådt pr. 31. januar 2015, skal FOA Frederikshavns medlemmer nu vælge ny afdelingsformand

Profil 
Som afdelingsformand skal du brænde for det faglige arbejde, være forberedt på en hektisk hverdag med mange bolde i luften.

Du skal være god til at samarbejde bredt med alt fra afdelingens ansatte, dine ledelseskollegaer samt interne og eksterne samarbejdspartnere.

Du skal mestre brugen af IT, eller have lyst til at lære det, da langt størstedelen af vores arbejde sker elektronisk. Vi benytter det elektroniske sags system Public 360 og kommunikerer bredt via Internettet, mail og mobil/SMS.

Vi tilbyder et udfordrende job, hvor en arbejdsdag meget sjældent er fra klokken 8-16! Som politisk valgt har du ingen øvre arbejdstid, og der må påregnes adskillige møder om aftenen, ligesom konferencer og kursus/uddannelse ofte foregår andre steder i landet med overnatning.

Fakta
Pt. har afdelingsformanden bl.a. følgende ansvarsområder:

• Afdelingsformanden har, på vegne af bestyrelsen, den øverste administrative og politiske ledelse af afdelingen.
• Ansvarlig for afvikling af møder i daglig ledelse, afdelingsbestyrelsen samt afdelingsgeneralforsamlinger.
• Arbejdsmarkedspolitisk ansvarlig
• Socialpolitisk ansvarlig
• Presseansvarlig og synlighed
• Medlemsorganisering
• Personaleledelse
• Repræsentation af afdelingen bl.a. i LO Vendsyssels bestyrelse, det lokale beskæftigelsesråd mv.
• Samarbejde med Forbundet samt andre FOA afdelinger i regionen
• Back-up på medlemssagsbehandling, bl.a. i TEAM-overenskomst.

Tidsfrist for opstilling
Er du vores nye afdelingsformand, så HUSK, at kandidatforslag skal være afdelingen i hænde senest 14 dage før afdelingsgeneralforsamlingen, hvilket vil sige senest onsdag den 4. marts 2015 kl. 19.00. Forslag kan sendes på mail til frederikshavn@foa.dk eller via brev.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte konstitueret afdelingsformand Louise Krüger Nielsen på 4697 1178 eller mobil 2619 5670. 

29. april 2014 (ekstraordinær)

Se indkaldelse og referater mv

På den ordinære afdelingsgeneralforsamling den 24. marts 2014, valgte medlemmerne ny afdelingsformand. Ny afdelingsformand blev Rose Ludvigsen. Valget af Rose betyder, at FOA Frederikshavn nu står uden afdelingsnæstformand.

Der indkaldes nu til ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling:

Tirsdag den 29. april 2014 fra kl. 19.00 til ca. kl. 19.30

Der er indskrivning fra kl. 18.00-19.00. Generalforsamlingen starter kl. 19.00. Generalforsamlingen afholdes på Knivholtvej 20, 9900 Frederikshavn. FOA Frederikshavn er vært ved en kop kaffe/the samt et stykke kage.

Dagsorden 

 1. Godkendelse af forretningsorden
 2. Valg af dirigent - Afdelingsbestyrelsen foreslår Solvejg Pedersen, der til daglig er ansat som fuldmægtig i A-kassen.
 3. Godkendelse af dagsorden 
 4. Valg af stemmetællere - I det der kun er indkommet et kandidatforslag, vil der ikke skulle gennemføres en valghandling med kampvalg. Der er derfor forslag om, at der ikke vælges stemmetællere.
 5. Valg af referenter - Afdelingsbestyrelsen foreslår Hanne Fristrup og Katja Brændstrup.
 6. Valg af afdelingsnæstformand - Valget sker i den resterende del af nuværende valgperiode og løber frem til den ordinære afdelingsgeneralforsamling i marts 2016. Ved indstillingsfristens udløb, er der indkommet ét kandidatforslag på Louise Krüger Nielsen.
 7. Afslutning


Husk tidsfristen vedrørende kandidatforslag
Jf. afdelingslovenes § 5 stk. 2 skal kandidatforslag være afdelingen i hænde, senest 14 dage før generalforsamlingen, hvilket vil sige senest tirsdag den 15. april kl. 19.00. Kandidatforslag sendes til FOA Frederikshavns postadresse, eller på mail til
frederikshavn@foa.dk


Såfremt der er mere end én kandidat opstillet, og såfremt du er tjenesteligt forhindret i at deltage i generalforsamlingen, er der jf. afdelingslovenes § 5 stk. 8, mulighed for at brevstemme 10 dage før generalforsamlingen. Grundet påske, vil stemmemateriale imidlertid kunne rekvireres allerede fra og med den 16. april kl. 10.00.  

Ved indstillingsfristens udløb, var der kun indkommet ét kandidatforslag, og det er på Louise Krüger Nielsen.

Jf. afdelingslovenes § 5 stk. 9, kan der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, med 14 dages varsel. Du kan læse mere om bestemmelserne i forhold til afvikling af afdelingsgeneralforsamling i afdelingslovenes § 5.

Se de gældende love (PDF)


Venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

Valg af næstformand

Da tidligere afdelingsnæstformand Rose Ludvigsen er valgt som ny afdelingsformand, skal FOA Frederikshavns medlemmer nu vælge ny afdelingsnæstformand

Valget foregår på en ekstraordinær afdelingsgeneralforsamling tirsdag den 29. april 2014. 

Da der er tale om afgang midt i en valgperiode, indtræder den nye afdelingsnæstformand i den resterende del af den nuværende  valgperiode, der løber frem til afdelingsgeneralforsamlingen i marts 2016.

Profil
Som afdelingsnæstformand skal du brænde for det faglige arbejde, være forbered på en hektisk hverdag med mange bolde i luften.

Du skal være god til at samarbejde bredt med alt fra afdelingens ansatte, dine ledelseskollegaer samt interne og eksterne samarbejdspartnere.

Du skal mestre brugen af IT, eller have lyst til at lære det, da langt størstedelen af vores arbejde sker elektronisk. Vi benytter det elektroniske sags system Acadre og kommunikerer bredt via Internettet, mail og mobil/SMS.

Som afdelingsnæstformand bliver du en del af afdelingens Daglige Ledelse, der for nuværende består af de i alt fire politisk valgte lønnede (afdelingsformand, afdelingsnæstformand, sektorformanden for social- og sundhedssektoren samt sektorformanden for pædagogisk sektor).

Vi tilbyder et udfordrende job, hvor en arbejdsdag meget sjældent er fra klokken 8-16! Som politisk valgt har du ingen øvre arbejdstid, og der må påregnes adskillige møder om aftenen, ligesom konferencer og kursus/uddannelse ofte foregår andre steder i landet med overnatning.

Tidsfrist for indsendelse af kandidatforslag
Er du vores nye afdelingsnæstformand, så HUSK, at kandidatforslag skal være afdelingen i hænde senest 14 dage før den ekstraordinære afdelingsgeneralforsamling, hvilket vil sige senest tirsdag den 15. april 2014 kl. 19.00.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte afdelingsformand Rose Ludvigsen på telefon 4697 1183.

25. marts 2014

Se indkaldelse og referater mv

178 medlemmer, hvoraf de 170 var stemmeberettigede, var mødt op til afdelingens årlige generalforsamling. Udover at behandle afdelingsbestyrelsens beretning, skulle de fremmødte godkende eller forkaste et forslag om to gange kontingentstigninger, vælge ny afdelingsformand, samt drøfte fusion og vælge ny afdelingsbestyrelse. Alt i alt, var der lagt op til en aften med mulighed for stor debat.

Referat, dagsorden og materialer 
I  boksen ude til højre har vi samlet generalforsamlingsmaterialet. Det er her du kan se dagsorden, indkomne forslag mv. Du kan også se det samlede referat, der er underskrevet af de to referenter og dirigenten (den ene referent er dog på ferie, og har endnu ikke haft mulighed for at underskrive referatet).   

Afdelingsbestyrelsens beretning, blev godkendt uden debat.

Hent beretningen (PDF). 

Forslaget fra lønudvalget, der i korte træk gik ud på at hæve de fire lønnede valgtes pensionsprocent fra 12,6 % til 13,86 % blev godkendt uden den store debat. Forslaget betyder samtidig en kontingentstigning på 0,56 kr. pr. medlem om måneden. 

Forslaget fra afdelingsbestyrelsen om en kontingentstigning på kr. 7,- pr. medlem pr. måned blev ligeledes vedtaget. Dette medførte dog en del debat, herunder udtrykte flere af de fremmødte bekymring for, om vi bliver for dyre, og dermed har risiko for at stå svagere over "de gule" der konkurrerer på prisen. 

Afdelingsformand René Johansen forklarede, at man vil sætte øget fokus på forskellen på "de gule" og alle de gode historier vi som en rigtig fagforening hver dag er med til at skabe. Vi kan og skal ikke være lige så billige som de overenskomstløse gule foreninger. Vi er både lokale, vi har overenskomster der skal forhandles og vedligeholdes og vi har et stort netværk at tillidsvalgte ude på arbejdspladserne. Herudover tilføjede René, som det også fremgår af indstillingen til punktet på side 9B (PDF), at FOA Frederikshavn har holdt afdelingskontingentet i fuldstændigt ro i flere år, at vi bemandingsmæssigt ligger under både FOA Hjørring og FOA Thisted-Morsø, ligesom vores afdelingskontingent i Frederikshavn, er det billigste i hele regionen.

De to forslag om kontingentstigning blev begge vedtaget, og betyder, at afdelingskontingentet pr. 1. maj 2014 stiger med kr. 7,56,- pr. måned pr. fuldt betalende medlem. Stigningen effektueres dog først for pensionistmedlemmer, fra og med 1. januar 2015. Pensionister betaler kontingent én gang om året, og for at undgå en meget lille opkrævning hos pensionisterne, der allerede har betalt kontingent for hele 2014, er denne løsning valgt.     

Valg af ny afdelingsformand
Ved indstillingsfristens udløb, var der indkommet kandidatforslag fra afdelingsnæstformand, Rose Ludvigsen. Da der ikke var indkommet yderligere kandidatforslag, kunne forsamlingen således konstatere Rose Ludvigsen som værende valgt. Rose tiltræder posten som afdelingsformand pr. 1. april 2014, hvor hun afløser René Johansen. 

Kampvalg til afdelingsbestyrelsen
Der var i år opstillet 6 kandidater til de 3 ordinære pladser i afdelingsbestyrelsen. Dét betød kampvalg på afdelingsgeneralforsamlingen.

Valgt blev:

Per K. Nielsen med 116 stemmer
Hanne Fristrup med 90 stemmer
Katja Brændstrup med 79 stemmer

Se den samlede afdelingsbestyrelse

Kampvalg til afdelingsbestyrelsen

Der er 6 kandidater til 3 pladser i afdelingsbestyrelsen

Når generalforsamlingen afholdes mandag den 24. marts, er der som vanligt en lang række valg, der skal gennemføres. Men i år er der kampvalg om pladserne i afdelingsbestyrelsen!

Jf. afdelingslovene skal kandidatforslag være afdelingen i hænde, senest 14 dage før generalforsamlingen. Ved fristen udløb, var der modtaget 6 kandidater til de 3 ordinære pladser i afdelingsbestyrelsen.

Se en præsentation af kandidaterne (PDF)

Er du forhindret i at deltage i generalforsamlingen grundet tjenstlige forhold, eller hvis du er bosiddende på Læsø, har du som medlem mulighed for at afgive en brevstemme. Stemmemateriale kan rekvireres i afdelingen, tidligst 10 dage før generalforsamlingen, og vi skal have modtaget din stemme retur, senest 1 dag før generalforsamlingen. 

Læs om proceduren for brevafstemning (PDF)

Valg af afdelingsformand

Da nuværende afdelingsformand René Johansen har valgt at søge nye udfordringer som faglig konsulent i afdelingen pr. 1. april 2014, skal FOA Frederikshavns medlemmer nu vælge ny afdelingsformand.

Valget foregår på afdelingsgeneralforsamlingen på Scandic The Reef den 24. marts 2014.

Profil 
Som afdelingsformand skal du brænde for det faglige arbejde, være forberedt på en hektisk hverdag med mange bolde i luften.

Du skal være god til at samarbejde bredt med alt fra afdelingens ansatte, dine ledelseskollegaer samt interne og eksterne samarbejdspartnere.

Du skal mestre brugen af IT, eller have lyst til at lære det, da langt størstedelen af vores arbejde sker elektronisk. Vi benytter det elektroniske sags system Acadre og kommunikerer bredt via Internettet, mail og mobil/SMS.

Vi tilbyder et udfordrende job, hvor en arbejdsdag meget sjældent er fra klokken 8-16! Som politisk valgt har du ingen øvre arbejdstid, og der må påregnes adskillige møder om aftenen, ligesom konferencer og kursus/uddannelse ofte foregår andre steder i landet med overnatning.

Fakta
Pt. har afdelingsformanden bl.a. følgende ansvarsområder:

• Afdelingsformanden har, på vegne af bestyrelsen, den øverste administrative og politiske ledelse af afdelingen.
• Ansvarlig for afvikling af møder i daglig ledelse, afdelingsbestyrelsen samt afdelingsgeneralforsamlinger.
• Arbejdsmarkedspolitisk ansvarlig
• Socialpolitisk ansvarlig
• Presseansvarlig og synlighed
• Medlemsorganisering
• Personaleledelse
• Repræsentation af afdelingen bl.a. i LO Vendsyssels bestyrelse, det lokale beskæftigelsesråd mv.
• Samarbejde med Forbundet samt andre FOA afdelinger i regionen
• Back-up på medlemssagsbehandling, bl.a. i TEAM-overenskomst.

Tidsfrist for opstilling
Er du vores nye afdelingsformand, så HUSK, at kandidatforslag skal være afdelingen i hænde senest 14 dage før afdelingsgeneralforsamlingen, hvilket vil sige senest mandag den 10. marts 2014 kl. 19.00. Forslag kan sendes på mail til frederikshavn@foa.dk eller via brev.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte afdelingsnæstformand Rose E. Ludvigsen på 4697 1183

23. marts 2013

Se indkaldelse og referater mv

Som noget nyt, havde afdelingsbestyrelsen valgt at invitere på en lørdag, med brunch forud for generalforsamlingen.

Hent referat fra generalforsamlingen (PDF)

Kampvalg
I forbindelse med valg til afdelingsbestyrelsen, var der i år kampvalg. Der var tre kandidater til to afdelingsbestyrelsesposter. I forbindelse med valget, kan vi sige tillykke til pædagogmedhjælper Birgitte Martensen, der blev genvalgt, samt dagplejer Susan Myrdal der blev nyvalgt. Samtidig skal der lyde en tak for indsatsen, til plejehjemsassistent Helle Bagh Jensen, der ikke opnåede genvalg.

Du kan læse mere om bestemmelserne i forhold til afvikling af afdelingsgeneralforsamling i afdelingslovenes § 5.

Se gældende love (PDF)

Venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

Kampvalg til afdelingsbestyrelsen

Der er tre kandidater til to pladser i afdelingsbestyrelsen

Når generalforsamlingen afholdes lørdag den 23. marts, er der som vanligt en lang række valg, der skal gennemføres. Men i år er der kampvalg om pladserne i afdelingsbestyrelsen!

Jf. afdelingslovene skal kandidatforslag være afdelingen i hænde, senest 14 dage før generalforsamlingen. Ved fristen udløb, var der modtaget tre kandidater til de to ordinære pladser i afdelingsbestyrelsen.

Se en præsentation af kandidaterne (pdf-fil)

Er du forhindret i at deltage i generalforsamlingen grundet tjenstlige forhold, eller hvis du er bosiddende på Læsø, har du som medlem mulighed for at afgive en brevstemme. Stemmemateriale kan rekvireres i afdelingen, tidligst 6 dage før generalforsamlingen, og vi skal have modtaget din stemme retur, senest 1 dag før generalforsamlingen. 

Læs om proceduren for brevafstemning (pdf-fil) 

27. marts 2012

Se indkaldelse og referater mv

Tirsdag den 27. marts 2012 i restaurant Møllehuset

Ny afdelingsnæstformand
Efter et tæt opgør imellem to af de tre kandidater, blev Rose Evelyn Ludvigsen valgt som ny afdelingsnæstformand på afdelingsgeneralforsamlingen d. 27. marts 2012. Rose er kendt fra sit virke som fællestillidsrepræsentant på Sygehus Vendsyssel. Rose tiltræder d. 1. maj 2012, når Karen Hechmann går på efterløn. 

Værd at vide:
Læs mere om valgperiode, opgaver, profil her. Læs mere om de tre kandidater der var opstillet her: Mød kandidaterne (PDF)

Dagsorden, referat og øvrigt materiale
Finder du i boksen ude til højre.   

Du kan læse mere om bestemmelserne i forhold til afvikling af afdelingsgeneralforsamling i afdelingslovenes § 5. Du finder de gældende love her (pdf)

Venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

Valg af næstformand

Da nuværende afdelingsnæstformand Karen Linda Hechmann har valgt at gå på efterløn pr. 1. maj 2012, skal FOA Frederikshavns medlemmer nu vælge ny afdelingsnæstformand.

 

Valget foregår på afdelingsgeneralforsamlingen i Restaurant Møllehuset den 27. marts 2012.

Da der er tale om afgang midt i en valgperiode, indtræder den nye afdelingsnæstformand i den resterende del af den nuværende næstformands valgperiode, der løber frem til afdelingsgeneralforsamlingen i marts 2013. Tiltrædelse er således i perioden 1. maj 2012 til marts 2013. 

Profil
Som afdelingsnæstformand skal du brænde for det faglige arbejde, være forbered på en hektisk hverdag med mange bolde i luften.

Du skal være god til at samarbejde bredt med alt fra afdelingens ansatte, dine ledelseskollegaer samt interne og eksterne samarbejdspartnere.

Du skal mestre brugen af IT, eller have lyst til at lære det, da langt størstedelen af vores arbejde sker elektronisk. Vi benytter det elektroniske sags system Acadre og kommunikerer bredt via Internettet, mail og mobil/SMS.

Som afdelingsnæstformand bliver du en del af afdelingens Daglige Ledelse, der for nuværende består af de i alt fire politisk valgte lønnede (afdelingsformand, afdelingsnæstformand, sektorformanden for social- og sundhedssektoren samt sektorformanden for pædagogisk sektor).

Vi tilbyder et udfordrende job, hvor en arbejdsdag meget sjældent er fra klokken 8-16! Som politisk valgt har du ingen øvre arbejdstid, og der må påregnes adskillige møder om aftenen, ligesom konferencer og kursus/uddannelse ofte foregår andre steder i landet med overnatning.

Tidsfrist for indsendelse af kandidatforslag
Er du vores nye afdelingsnæstformand, så HUSK, at kandidatforslag skal være afdelingen i hænde senest 14 dage før afdelingsgeneralforsamlingen, hvilket vil sige senest mandag den 12. marts 2012.

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Karen på telefon 4697 1183.

23. marts 2011

Se indkaldelse og referater mv

Onsdag den 23. marts 2011 blev der afholdt generalforsamling

 FOA Frederikshavn har nu afholdt den årlige generalforsamling. Til generalforsamlingen var der fremmødt 100 stemmeberettigede. 


På dette års generalforsamling blev der foretaget en række valg til bl.a. afdelingsbestyrelsen. Herudover besluttede generalforsamlingen at følge lønudvalgets indstilling vedrørende aflønning af valgte i afdelingen. Du kan læse om valgene samt de øvrige beslutninger i referatet fra generalforsamlingen.

Hent referat (PDF)

Du kan læse mere om bestemmelserne i forhold til afvikling af afdelingsgeneralforsamling i afdelingslovenes § 5.

Se gældende love (PDF)

Venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

23. marts 2010

Se indkaldelse og referater mv

Den 23. marts 2010 blev den årlige afdelingsgeneralforsamling afholdt i FOA Frederikshavn. I år var der knapt så mange stemmeberettigede som normalt, i alt 98 personer.

På siden her, finder du det generalforsamlingsmateriale der blev behandlet. I år brugte generalforsamlingen bl.a. tid på at behandle følgende punkter:

 • Ansættelse af faglig sekretær til servicering af medlemmer i kost- og service, samt teknik- og servicesektoren.
 • Lønudvalgets indstilling vedrørende lønforhøjelse til lønnede valgte.
 • Bestyrelsens beretning
 • Nedlæggelse af valgt lønnet faglig sekretær stilling, og dermed en vedtægtsændring


Du finder et overblik over generalforsamlingsmaterialet i boksen til højre. Her har du også mulighed for at se nærmere på billederne fra generalforsamlingen i billedarkivet.

Læs referat fra generalforsamlingen (PDF)

De ændrede vedtægter, gældende pr. 23/3-2010 finder du her (PDF)

Venlig hilsen
Afdelingsbestyrelsen

26. marts 2009

Se indkaldelse og referater mv

Ny afdelingsformand i Frederikshavn
På generalforsamlingen i FFK Centret i Frederikshavn, blev sektorformand for Pædagogisk Sektor, René Johansen valgt som ny afdelingsformand.

Ny ordning vedrørende kiropraktor og fysioterapeut
Generalforsamlingen behandlede også en række vedtægtsændringer. Herunder bl.a. et forslag fra afdelingsbestyrelsen vedrørende fysioterapeut og kiropraktor. Afdelingsbestyrelsens forslag blev vedtaget med stort flertal. Se forslaget herunder.

Forslaget betyder indførelse af et klub/puljekontingent på kr. 10,- pr. måned pr. medlem. Samtidig nedsættes afdelingskontingentet med kr. 7,- pr. måned pr. medlem.

Læs referat fra generalforsamlingen (PDF)

Se de reviderede afdelingslove (PDF)

Forslag fra bestyelsen: Fysioterapeut og kiropraktor

Fysioterapeut, kiropraktor og måske psykologbistand!
De fleste af Jer kender rigtig godt til ordningen, hvor der er mulighed for at få betalt fem behandlinger hos fysioterapeut eller kiropraktor pr. kalenderår. På sidste års generalforsamling lovede afdelingen, at der til dette års generalforsamling bl.a. skulle undersøges, hvorvidt ordningen skal udvides til også at omfatte bistand til et antal behandlinger hos en psykolog.

På generalforsamlingen foreslog afdelingsbestyrelsen at:
Omkostningerne vedrørende fysioterapeut og kiropraktor opsplittes i sin egen selvfinansierende pulje, og opkræves sammen med kontingentet som et særligt klubkontingent. Konkret betyder det, at stiger antallet af behandlinger og dermed udgiften, sættes klubkontingentet op, hvorimod afdelingen forpligtiges til at sætte klubkontingentet ned, såfremt antallet af behandlinger og tilskudsudgifterne falder.

Klubkontingentet fastsættes en gang årligt, i forbindelse med budgetlægningen, og sker på baggrund af de 12 foregående måneders tilskudsudgifter.

I indeværende år (2009) er udgiften til fysioterapeut og kiropraktor anslået til kr. 370.000. Dette svarer til kr. 10,- pr. medlem pr. måned.

Forslaget om den selvfinansierende pulje og tilskud til fysioterapeut og kiropraktor blev vedtaget.

Generalforsamlingen drøftede også, hvorvidt ordningen skulle udvides til også at omfatte  psykologbistand, eksempelvis 5 behandlinger pr. år. Dette ville koste ca. kr. 15,- pr. medlem pr. måned.

Forslaget om at udvide ordningen med psykologbistand blev forkastet.