Bestyrelsen i Social- og sundhedssektoren efter generalforsamlingen 2018

Social og sundhedssektor i FOA Esbjerg

Bestyrelsen

Formand Marianne Brogaard Jensen                                                                      

Bestyrelsesmedlem Torben Larsen                          

Bestyrelsesmedlem Lissi Hansen                                                 

Bestyrelsesmedlem Kirsten Pedersen                    

Bestyrelsesmedlem Helle Saksager                          

Bestyrelsesmedlem Pernille Østergaard                                  

Bestyrelsesmedlem Linette Finne                             

Bestyrelsesmedlem Anne Marie Siig Davidsen           

Bestyrelsesmedlem Mona Jepsen 

1. Bestyrelsessuppleant Charlotte Lykke              

2. Bestyrelsessuppleant Lise Christiansen   

 

Faggruppe-repræsentanter

Anne Marie Davidsen
Birthe Madsen
Didde Aagaard Jensen
Helle Saksager
Susanne Nielsen
Torben Larsen

Der er i øjeblikket to vakante pladser som faggrupperepræsentant.

Område


Social og sundhedssektoren har ca. 3450 medlemmer og organiserer personale indenfor følgende faggrupper:
Social-og Sundhedshjælpere
Social-og Sundhedsassistenter
Social-og Sundheds elever
Sygehjælpere
Portører
Hjemmehjælpere
Plejehjemsassistenter
Plejere
Beskæftigelsesvejledere
Neurofysiologiassistenter
Værkstedsassistenter
Handicaphjælpere
Fodterapeuter
Serviceassistenter
Servicemedarbejdere
Tilsynsførende assistenter
Ikke faglærte inden for områderne