Bestyrelsen i Social- og sundhedssektoren efter generalforsamlingen 2018

Social og sundhedssektor i FOA Esbjerg

Bestyrelsen

Formand Marianne Brogaard Jensen                                                                      

Bestyrelsesmedlem Torben Larsen                          

Bestyrelsesmedlem Lissi Hansen                                                 

Bestyrelsesmedlem Kirsten Pedersen                    

Bestyrelsesmedlem Helle Saksager                          

Bestyrelsesmedlem Charlotte Lykke                                

Bestyrelsesmedlem Linette Finne                             

Bestyrelsesmedlem Anne Marie Siig Davidsen           

Bestyrelsesmedlem Mona Jepsen 

1. Bestyrelsessuppleant Lise Christiansen               

2. Bestyrelsessuppleant Vakant   

 

Faggruppe-repræsentanter

Anne Marie Davidsen, social- og sundhedshjælper
Birthe Madsen, handicaphjælper 
Didde Aagaard Jensen, social- og sundhedsassistent 
Helle Saksager, beskæftigelsesvejleder 
Susanne Nielsen, sygehjælper
Torben Larsen, portør
Hanne Jørgensen, hjemmehjælper
Gitte Bloss, neurofysiologiassistent

 

 

Vælg din faggrupperepræsentant

Sektorbestyrelsen i Social- og sundhedssektoren ønsker, at faggruppe-repræsentanten fremover vælges på demokratisk vis af de enkelte medlemmer i faggruppen fremfor at blive udpeget af sektorbestyrelsen, som det er sket hidtil.

Det betyder, at i de år der er generalforsamling i sektoren (i lige år) vil der i FOA Esbjergs nyhedsbrev og på FOA Esbjergs hjemmeside blive udmeldt en dato som deadline for opstilling til valg som faggruppe-repræsentant. I år er deadline for opstilling 01. april, og som kandidat skal du sende en mail til navi@foa.dk med navn og din faggruppe.

Derudover skal du som kandidat være opmærksom på, at du skal kunne møde i FOA 20. april 2020 kl. 16.30,  hvor du skal give et oplæg på max to minutter om, hvorfor dine faggruppe-kollegaer skal vælge dig. Det er kun aktuelt, hvis der er flere kandidater til en faggruppe.

Sektoren efterlyser en faggruppe repræsentant som:

  • Deltager i debat omkring faglige vinkler
  • En der gerne formidler ny viden til andre fx kollegaer og samarbejdspartner på og uden for arbejdspladsen
  • En der undrer sig og reflektere over det nye og det gamle som bruges i de faglige refleksioner i dagligdagen.
  • En der har lyst til at gøre en forskel og bidrage med energi til faggruppen
  • En der har et netværk og kan indsamle viden bredt

Sektorens forventninger til faggruppe-repræsentanten:

  • Du forbereder materiale, til formødet i din lokale afdeling, så der kan ske en drøftelse inden faggruppelandsmødet.
  • Du laver et skriftligt indslag til hjemme siden, så dine faggruppekolleger kan få info omkring landsmødet og hvad du tænker om de udfordringer du ser.
  • Du er indstillet på at kunne blive kaldt ind i arbejdsgrupper ad hoc, hvis muligheden byder sig.

Selve valget er gældende fra generalforsamlingen samme år - det vil sige fra den 1. oktober 2020, hvor der på sektorens generalforsamling vil blive bekendtgjort liste over de valgte.

Skulle der i perioden mellem processen blive vakante pladser på grund af fratrædelser. vil det være sektoren der i en proces med FTR vil finde mulige suppleanter for den vakante periode op til næste valgproces.

 

Vi håber, at kollegaer, fra de faggrupper  hvor der er flere kandidater, vil møde op og deltage i valget for deres egen faggruppe.

 

Område

Social og sundhedssektoren har ca. 3643 medlemmer og organiserer personale indenfor følgende faggrupper:

Social-og Sundhedshjælpere
Social-og Sundhedsassistenter
Social-og Sundheds elever
Sygehjælpere
Portører
Hjemmehjælpere
Plejehjemsassistenter
Plejere
Beskæftigelsesvejledere
Neurofysiologiassistenter
Værkstedsassistenter
Handicaphjælpere
Tilsynsførende assistenter
Ikke faglærte inden for områderne