Tillidsvalgte - FOA Bornholm

For dig som er tillidsvalgt i FOA Bornholm, dig som overvejer at blive tillidsrepræsentant (TR) eller dig som gerne vil vide, hvad du kan bruge din TR til. Læs bl.a. om hvad en TR laver, og hvordan I vælger en TR. 

Tillidsrepræsentant - er det noget for dig?

Som TR er du både dine kollegers støtte og deres direkte adgang til viden. Men der er også en personlig gevinst ved at være TR, idet dine kompetencer og din faglighed styrkes.