Tillidsvalgt i FOA Bornholm

Her finder du information og indhold fra din lokale fagforening til dig som tillidsvalgt. 


Særligt for tillidsvalgte

Lokale aftaler for FOA Bornholm

Har du spørgsmål til en lokalaftale eller en forhåndsaftale, kan du kontakte FOA Bornholm.

Din aftale med FOA Bornholm

Har du indgået en aftale med FOA om dine opgaver, kan du finde den her sammen med dine udviklingsmål og tilbudte læringsaktiviteter. Du kan også lave personlige informationsmaterialer med værktøjet.

Tillidsvalgt i Region Hovedstaden

For dig som tillidsvalgt på en regional arbejdsplads

Syv FOA-afdelinger. Ét regionalt fællesskab.

Kontakt FOA Bornholm