Teknik- og servicesektoren i FOA Århus

Regionsbetjente, regionspedeller, arbejdsledere, badeassistenter/TSM*, biblioteks-, musikhus- og rådhusbetjente/TSM*, brandberedskabspersonale, ambulancereddere, buschauffører, færgepersonale, idrætsassistenter/TSM*, plejehjemspedeller/TSM*, skolebetjente/tekniske serviceledere.


Formand

Bente Mikkelsen

Dir. tlf. 4697 3216
Mobil 2153 1006

bmik@foa.dk


Næstformand

Kristian Gadegaard Mohr


Sektorbestyrelsen incl. tilknyttede tillidsrepræsentanter

Bente Mikkelsen

Kristian Gadegaard Mohr

Sarah Barbagallo Mariager

Søren Dahl Nitschke

Jacob Dommergaard Bertelsen

Leif Tage Petersen

Jimmy Danielsen

Preben Schjødt

Peter Hugh Crawford

Søren Holmgård 

Jakob Lærke Hansen

Carsten Robert Petersen

Brian Tony Nielsen

Ramazan Merge

Henrik Holm

Jan Qvist

Martin Ratjen

Peter Dehli



* TSM = Teknisk servicemedarbejdere