Social- og sundhedssektoren i FOA Århus

Beskæftigelsesvejledere, handicaphjælpere, hjemmehjælpere, ledsagere, neurofysiologi assistenter, plejere, plejehjemsassistenter, portørarbejdsledere, portører, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsledere, sygehjælpere, tilsynsførende assistenter, værksteds assistenter, mammografiassistenter.

Formand

Jette Ohlsen

Dir. tlf. 4697 3213
jeoh@foa.dk

 

Næstformand

Jeanett Drasbæk

 

Sektorbestyrelsen

Jette Ohlsen

Jeanett Drasbæk

Ejnar Andersen

Karen Præstiin Højer Lauritsen

Vibeke Haumann Jensen

Gitte Dalgaard Schneider

Britha Lund Sørensen

Keld Heiborg Johansen