Social- og sundhedssektoren i FOA Århus

Beskæftigelsesvejledere, handicaphjælpere, hjemmehjælpere, ledsagere, neurofysiologi assistenter, plejere, plejehjemsassistenter, portørarbejdsledere, portører, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsledere, sygehjælpere, tilsynsførende assistenter, værkstedsassistenter, mammografiassistenter.

Formand

Jeanett Drasbæk

Dir. tlf.: 4697 3213

Mobil: 4275 7750

jead@foa.dk

 

Næstformand

Solvej Skærbæk

 

Sektorbestyrelsen

Jeanett Drasbæk

Solvej Skærbæk

Claus Thyrsted

Tim Østerkjeerhus

Vibeke Haumann Jensen

Gitte Dalgaard Schneider

Britha Lund Sørensen

Hanne Svenning