Møntbunke

Supplerende dagpenge

Hvis du har et arbejde, hvor du er ansat på nedsat tid, har du mulighed for at modtage dagpenge ved siden af arbejdet.

Det antal timer du arbejder, bliver suppleret op med dagpenge, så du i alt får udbetalt for 160,33 timer i løn og dagpenge om måneden. De dagpenge, du modtager, mens du arbejder, kaldes derfor for ’supplerende dagpenge’. Hvis du for eksempel arbejder i 100 timer om måneden, kan du få udbetalt 60,33 timers supplerende dagpenge, så du i alt får udbetalt 160,33 timer i løn og dagpenge om måneden.

Hvis du er deltidsforsikret, gælder der særlige regler, som du kan læse om nedenfor. Du kan også læse eller printe vores pjece 'Supplerende dagpenge. Information til dig, der arbejder på nedsat tid'. Hvis du har spørgsmål, som du ikke kan finde svar på nedenfor, eller vil du vide, hvad reglerne betyder for dig, er du velkommen til at kontakte din lokale a-kasseafdeling.


Se pjecen 'Supplerende dagpenge. Information til dig, der arbejder på nedsat tid'

Find din lokale a-kasse

Spørgsmål & svar

Hvor meget kan jeg få i supplerende dagpenge?

For at kunne modtage supplerende dagpenge skal du mindst have 14,8 ledige timer i en måned. Hvis du arbejder 150 timer i en måned, har du 10,33 ledige timer. Da du mindst skal have 14,8 ledige timer, kan du derfor ikke få dagpenge i denne måned. Arbejder du derimod 145,53 timer i måneden, passer det med, at du kan få udbetalt 14,8 timers supplerende dagpenge.

Hvis du er deltidsforsikret, gælder der særlige regler, som du kan læse om nedenfor.

Du får den samme sats udbetalt, som når du modtager almindelige dagpenge, men satsen opgøres i timer.

Hvilke betingelser skal jeg opfylde for at få supplerende dagpenge?

For at kunne få supplerende dagpenge skal du opfylde de samme betingelser, som når du får almindelige fulde dagpenge. Det betyder bl.a., at du skal være tilmeldt jobcentret.

Du skal gøre, hvad du kan for at få arbejde. Sammen med a-kassen skal du lave en plan for din jobsøgning. Du skal søge arbejde på fuld tid – dvs. 37 timer om ugen (30 timer, hvis du er deltidsforsikret).

Hvis du har et opsigelsesvarsel i din deltidsstilling, kan du ikke få supplerende dagpenge, med mindre din arbejdsgiver underskriver en frigørelsesattest. Se mere i næste afsnit.

Skal jeg aflevere en frigørelsesattest?

Hvis du har et opsigelsesvarsel i din deltidsstilling, skal din arbejdsgiver underskrive en frigørelsesattest. Opsigelsesvarslet kan fremgå af din kontrakt, af lovgivningen eller af din overenskomst. Selvom der ikke står noget om et opsigelsesvarsel i din kontrakt, kan du derfor godt være bundet af et, hvis det fx fremgår af din overenskomst, at du er omfattet af et opsigelsesvarsel. Hvis du er i tvivl om, om du har et opsigelsesvarsel, er det derfor en god idé at kontakte din lokale FOA-afdeling.

På frigørelsesattesten skriver din arbejdsgiver under på, at du kan opsige dit job uden varsel, hvis du får et andet arbejde på flere timer pr. uge. På frigørelsesattesten kan arbejdsgiveren også skrive under på, at du frit kan placere din arbejdstid.

Hvis din arbejdsgiver underskriver frigørelsesattesten, kan du modtage supplerende dagpenge, selvom du fx i din kontrakt eller overenskomst har et opsigelsesvarsel. 


Det er vigtigt, at du afleverer frigørelsesattesten inden 5 uger

Du skal aflevere frigørelsesattesten til a-kassen senest 5 uger efter, at du begyndte arbejdet eller efter, at du er blevet omfattet af et opsigelsesvarsel. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du begynder på deltidsarbejdet. Hvis du begynder med at have en prøveperiode, hvor du ikke er omfattet af et opsigelsesvarsel, regnes 5-ugersfristen fra den dag, prøveperioden udløber, og opsigelsesvarslet træder i kraft. Det skal fremgå af din kontrakt, hvis du er omfattet af en prøveperiode uden opsigelsesvarsel.

Hvis du havde deltidsarbejdet allerede inden, du søgte om dagpenge, skal 5-ugersfristen regnes fra den dag, du anmoder om dagpenge.

Hvis du afleverer frigørelsesattesten til a-kassen inden for tidsfristen, kan du få supplerende dagpenge fra den første dag, du arbejder på nedsat tid og søger om dagpenge.

Hvis du først afleverer attesten, efter at fristen er udløbet, kan du først få supplerende dagpenge fra den dag, hvor vi modtager attesten. Hvis du ikke overholder fristen, og har du modtaget supplerende dagpenge i 5-ugersperioden, skal du betale disse dagpenge tilbage.

Det er dit ansvar, at vi modtager frigørelsesattesten senest inden 5 uger, så husk at aflevere den i god tid.


Klik her for at printe frigørelsesattesten ud

Hvor længe kan jeg få supplerende dagpenge?

Du kan maksimalt få udbetalt supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger. Hvis din ret til almindelige dagpenge udløber, kan du heller ikke få supplerende dagpenge.

Nedenfor kan du læse mere om muligheden for at forlænge retten til supplerende dagpenge fra 30 uger til 42 uger.

Hver gang du får udbetalt supplerende dagpenge i en uge, forbruger du af dine 30 uger. Det vil sige, at hvis du arbejder på nedsat tid i en uge (mindre end 37 timer), og samtidig får en udbetaling af dagpenge i samme måned, så forbruger de uger, hvor du arbejder på nedsat tid.

Hvis du arbejder i turnus, er der særlige regler, som du kan læse om nedenfor.

Ca. 2 måneder før din ret til supplerende dagpenge ophører, sender vi dig et brev med oplysning om, hvor mange uger du har tilbage.

 

Forlængelse af retten til supplerende dagpenge

Du har mulighed for at forlænge din ret til supplerende dagpenge på baggrund af det arbejde du har, efter at du er blevet ledig.

Din ret til supplerende dagpenge bliver forlænget på baggrund af det arbejde, som du har haft i de sidste 12 måneder, inden du opbrugte dine 30 uger. For hver gang du har haft en måneds fuldtidsarbejde (mere end 146 timer), kan du forlænge din dagpengeret med 4 uger. Hvis du har haft 3 måneders fuldtidsarbejde, inden for de sidste 12 måneder, inden dine ret til supplerende dagpenge udløb, kan du derfor forlænge retten med yderligere 12 uger. Vi udregner din ret til forlængelse på baggrund af de timer, som din arbejdsgiver indberetter til SKAT.

Det arbejde, som du bruger til at forlænge din ret til supplerende dagpenge, kan du ikke bruge til at genoptjene en helt ny ret til 30 uger med supplerende dagpenge.

Se eksempel: Hvordan kan jeg forlænge periode med supplerende dagpenge?


Vi forlænger automatisk din ret til supplerende dagpenge

Hvis du fortsætter med at arbejde på nedsat tid, eller hvis du driver selvstændig virksomhed, efter at du har brugt dine 30 uger, vil vi automatisk forlænge din ret til supplerende dagpenge, når du sender et dagpengekort ind. Hvis du ikke ønsker at gøre brug af din mulighed for at forlænge retten til supplerende dagpenge, skal du skrive det på dagpengekortet. Du kan fx vælge den aktivitetstype på dagpengekortet, der hedder ”Lønarb. men ønsker ej suppl. dagpenge”.

Når retten til supplerende dagpenge forlænges, bruger du dine arbejdstimer til at forlænge med. De arbejdstimer, som du bruger til forlængelsen, kan du ikke bruge senere til at genoptjene en ny ret til 30 ugers supplerende dagpenge.


Se eksempler: Hvornår det kan betale sig at forlænge retten til supplerende dagpenge?

Hvornår kan jeg få supplerende dagpenge igen?

Hvis du bruger alle dine 30 uger med supplerende dagpenge, kan du ikke få supplerende dagpenge igen, før du optjener en ny ret. Når dine supplerende dagpenge udløber, kan du vælge, om du vil forsøge at klare dig med den løn, du får i din deltidsstilling.

Du kan også vælge at sige din deltidsstilling op, og få almindelige fulde dagpenge i stedet for, hvis din dagpengeret ikke er udløbet. Hvis du siger din stilling op, fordi du ikke længere kan få supplerende dagpenge, får du ikke karantæne for at sige op. Det er vigtigt, at din opsigelse først får virkning, efter at din ret til supplerende dagpenge er udløbet. Kommer du til at sige op for tidligt, risikerer du at få 3 ugers karantæne.

Hvis du vælger at blive ved med at arbejde i din deltidsstilling uden at modtage supplerende dagpenge, kan du sige stillingen op uden at få karantæne, hvis du siger op og fratræder inden 26 uger efter, at din ret til supplerende dagpenge er udløbet.

Hvis du siger din deltidsstilling op, fordi din ret til supplerende dagpenge er udløbet, skal du stadigvæk overholde dit opsigelsesvarsel – hvis du er omfattet af et opsigelsesvarsel.

Det er altid en god idé at kontakte din lokale a-kasseafdeling, inden du opsiger din deltidsstilling. Så kan vi hjælpe dig med at sige op med det korrekte varsel, så du kan få fulde dagpenge efter din opsigelse, og så du undgår at få karantæne.


Hvordan optjener jeg en ny ret til supplerende dagpenge?
Hvis du har brugt alle dine 30 uger med ret til supplerende dagpenge, kan du først få supplerende dagpenge igen, når du på ny har optjent en ret til supplerende dagpenge. Du optjener løbende en ny ret til supplerende dagpenge på baggrund af det arbejde du har, efter at du er blevet ledig.

For at få en ny ret til supplerende dagpenge, skal du opfylde et arbejdskrav. Arbejdskravet skal være opfyldt inden for en periode på 12 måneder. Arbejdskravet er forskelligt, alt efter hvordan du bliver aflønnet.

  • Hvis du er månedslønnet, skal du arbejde i mere end 146 timer i 6 af de 12 måneder
  • Hvis du er 14-dageslønnet, skal du arbejde i mere end 68 timer i 13 af de 26 lønperioder, du har i løbet af et år 
  • Hvis du er ugelønnet, skal du arbejde i mere end 34 timer i 26 af de 52 lønperioder, du har i løbet af et år
  • Du kan også opnå en ny ret til supplerende dagpenge ved at drive selvstændig virksomhed. Kontakt din lokale a-kasseafdeling, hvis du vil vide mere om selvstændig virksomhed.

Vi opgør løbende, om du har optjent en ny ret til supplerende dagpenge på baggrund af de oplysninger, som din arbejdsgiver indberetter til SKAT.

Du skal være opmærksom på, at reglerne for optjening af dagpenge og reglerne for optjening af supplerende dagpenge er forskellige. Selvom du har optjent en ny dagpengeret, er det derfor ikke sikkert, at du har optjent en ny ret til supplerende dagpenge.

Find din lokale a-kasse


Jeg arbejder i turnus - er der specielle regler for det?

Hvis du arbejder i turnus, er der andre regler for, hvornår du bruger af din ret til supplerende dagpenge.

Hvis du får fulde dagpenge (37 timer) i en uge, eller får du slet ikke dagpenge, forbruger du som hovedregel ikke af din ret til supplerende dagpenge. Denne regel gælder imidlertid ikke altid, hvis du arbejder i turnus.

Hvis du fx arbejder skiftevis 40 timer i den ene uge og 30 timer i den anden uge, vil begge uger tælle med til dit forbrug af supplerende dagpenge, hvis du får udbetalt dagpenge i måneden. Det samme gælder, hvis du fx arbejder 37 timer i ulige uger og 0 timer i lige uger. Her vil begge uger også tælle med til dit forbrug af supplerende dagpenge, selvom du arbejder fuld tid i den ene uge.

Det kan sommetider være svært at afgøre, om man arbejder i turnus. Hvis du er i tvivl, kan du få vejledning i din lokale a-kasseafdeling.

Klik her for at finde din lokale a-kasse

Supplerende dagpenge og selvstændig virksomhed

Hvis du driver selvstændig virksomhed med supplerende dagpenge, kan du modtage supplerende dagpenge i 30 uger ved siden af din selvstændige virksomhed. Det er de samme 30 uger, du bruger af, som hvis du får supplerende dagpenge ved siden af lønmodtagerarbejde. Du kan altså ikke både få 30 uger med supplerende dagpenge og 30 uger med selvstændig virksomhed med dagpenge.

Se eksempel på at drive selvstændig virksomhed og få supplerende dagpenge

En uge kan kun forbruge én gang. Hvis du modtager dagpenge i en uge, hvor du både driver selvstændig bibeskæftigelse og har arbejde som lønmodtager på nedsat tid, forbruger ugen derfor kun én gang. 

Ovenfor kan du læse mere om muligheden for at forlænge retten til supplerende dagpenge fra 30 til 42 uger.

Læs mere om selvstændig virksomhed med dagpenge

Jeg er deltidsforsikret i a-kassen – gælder der specielle regler?

Som deltidsforsikret er du omfattet af hovedsageligt de samme regler som fuldtidsforsikrede. Dog er reglerne tilpasset de særlige omstændigheder, som gælder for deltidsforsikrede.

Som deltidsforsikret får du udbetalt 130 timers dagpenge om måneden. Hvis du som deltidsforsikret derfor arbejder 100 timer på en måned, så kan du få 30 timer udbetalt i supplerende dagpenge. Alle uger, hvor du arbejder i mindre end 30 timer og samtidig får en udbetaling af dagpenge i måneden, tæller med til dit forbrug.

Du skal være ledig i mindst 12 timer i en måned, for at du kan få udbetalt supplerende dagpenge. Hvis du fx arbejder 120 timer i en måned, er du kun ledig i 10 timer, og du kan derfor ikke få supplerende dagpenge i denne måned.

Der gælder de samme betingelser for frigørelsesattester og opsigelsesvarsel for deltidsforsikrede og fuldtidsforsikrede. Der gælder også de samme regler for, hvor længe man kan modtage supplerende dagpenge.

Hvis du opbruger din ret til supplerende dagpenge
Uanset om du er deltids- eller fuldtidsforsikret, har du ret til supplerende dagpenge i 30 uger inden for 104 uger.

Hvis du opbruger retten til supplerende dagpenge, skal du som deltidsforsikret opfylde et særligt arbejdskrav, for at du igen vil have ret til supplerende dagpenge.

Arbejdskravet skal være opfyldt inden for en periode på 12 måneder. Arbejdskravet er forskelligt, alt efter hvordan du bliver aflønnet. 

  • Hvis du er månedslønnet, skal du i 6 af de 12 måneder arbejde i mere end 118 timer
  • Hvis du er 14-dageslønnet, skal du i 13 af de 26 lønperioder, du har i løbet af et år arbejde i mere end 54 timer
  • Hvis du er ugelønnet, skal du i 26 af de 52 lønperioder, du har i løbet af et år, arbejde i mere end 27 timer

Vi opgør løbende, om du har optjent en ny ret til supplerende dagpenge på baggrund af de oplysninger, som din arbejdsgiver indberetter til SKAT. Du skal være opmærksom på, at reglerne for optjening af dagpenge og reglerne for optjening af supplerende dagpenge er forskellige. Selvom du har optjent en ny dagpengeret, er det derfor ikke sikkert, at du har optjent en ny ret til supplerende dagpenge.

Deltidsforsikret og rådighed
Som deltidsforsikret skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet i op til 30 timer om ugen. Du skal derfor søge stillinger på op til 30 timer. Du skal desuden være tilmeldt jobcentret som ledig.