Hvem skal have mere i løn?

Hvad er der aftalt om rekruttering og fuld tid?

Hvem skal tage flere vagter?

Hvad med arbejdsvilkårene?

Skal vi nu til at have mere lokalløn?

Hvad blev der af ligeløn- og lavtlønsløft?

Hvad nu? Hvad siger og gør FOA?

OK24 og trepart

Aftaleparterne er med tre-partsaftalen blevet enige om at afsætte en ekstraordinær ramme til løn og arbejdsvilkår, som parterne ved overenskomstforhandlingerne i 2024 og frem kan bruge inden for 5 målsætninger.