FOAs faggrupper, trepartsaftalen og overenskomstforhandlingerne 2024 (OK24)

Regeringen, KL, Danske Regioner, FH og Akademikerne] (fremover kaldet aftaleparterne) er med tre-partsaftalen blevet enige om at afsætte en ekstraordinær ramme til løn og arbejdsvilkår på 1 mia. kr. i 2024 stigende til 3 mia. kr. i 2030, som parterne ved overenskomstforhandlingerne i 2024 og frem kan bruge inden for 5 målsætninger.

De 5 målsætninger

Under de 5 målsætninger kan du læse, hvilke FOA-faggrupper FOA ifølge trepartsaftalen skal forhandle for om ekstra lønløft og arbejdsvilkår ved OK24:

Trepartsaftale om løn og arbejdsvilkår

Hvad betyder den indgåede trepartsaftale for mine løn- og arbejdsvilkår?