Magtanvendelse

Som udgangspunkt kan borgeren til enhver tid takke nej til de tilbud om hjælp, som du giver.

I servicelovens §§ 124 – 129a beskrives de tilfælde, hvor der kan tillades anvendelse af magt over for borgeren. Det kan handle om fastholdelse af borgeren i forbindelse med hygiejnesituationer, tandbørstning eller det kan være at en borger udstyres med en GPS eller optages i et bestemt botilbud.

Magtanvendelse kan aldrig erstatte omsorg, og skal altid være mindst indgribende overfor borgeren.

Anmeldelse af magtanvendelse

Alle magtanvendelser skal anmeldes. Både de akutte og de der på forhånd er godkendt af kommunalbestyrelsen.

Forebyg magtanvendelse