Kompetenceudvikling inden for demens

Når du arbejder med demente, er der masser af muligheder for efteruddannelse.

Fagrettet efteruddannelse betyder, at du tager en uddannelse som netop knytter sig til de faglige opgaver, du løser i relation til dit arbejde omkring den demente borger. De fagrettede efteruddannelser inden for demens er typisk arbejdsmarkedsuddannelser – også kaldet AMU-uddannelser.

Fakta om Arbejdsmarkedsuddannelser

AMU-uddannelser:

Relevante AMU'er 

Hvis du arbejder på et plejehjem med demente som fx social og sundhedshjælper eller beskæftigelsesvejleder kan disse AMU-uddannelser være en mulighed for dig:

Akademiuddannelser

Hvis du er social- og sundhedsassistent eller plejehjemsassistent, og har opgaver inden for demensområdet, er der udover de nævnte muligheder inden for AMU-uddannelser også videreuddannelsesmuligheden som hedder akademiuddannelse.

Kom i gang med kompetenceudvikling

Hvis du ønsker at udvikle dine kompetencer inden for demensområdet kan du gøre følgende: