Hvad er demens?

Der findes mange forskellige former for demens. Ved demens forstås symptomer på en svigtende hjernefunktion, som viser sig ved dårlig hukommelse og en nedsat evne til af fungere i dagligdagen.

Et nyt tilfælde af demens opstår hvert syvende sekund, og antallet af mennesker med demens anslås at blive fordoblet hvert 20. år.

Det anslås at 24.3 millioner mennesker på verdensplan er ramt af demens, med en årlig stigning på 4.6 millioner nye tilfælde. I 2040 vil antallet være steget til 81.1 millioner.

Kilde: Alzheimer's Disease International

Demens i Danmark

Hvert år bliver ca. 15.000 danskere ramt af en demenssygdom.

Demenssygdomme

Ordet demens kommer fra det latinske demens og betyder "ude af sindet". Demens er ikke en naturlig følge af at blive ældre, men skyldes altid sygdom.

Mere viden om demens

Symptomer ved demens

Symptomerne kommer snigende og begynder ofte med hukommelsesproblemer. Andre symptomer kan være besvær med at udføre velkendte opgaver, sprogproblemer, desorientering i forhold til tid og sted, forandringer i humør og adfærd og personlighedsændringer.

Alzheimers sygdom er den mest udbredte form for demens og udgør 60 procent af alle tilfælde. Alzheimers sygdom er karakteriseret ved, at der sker en nedbrydning og tab af hjernevæv. Her kan medicinsk behandling udskyde problemerne i nogle år.

Medicinen fastholder patienten på det stadie, man er i, når man begynder behandlingen.

Årsagen til hukommelsesbesvær er ikke altid Alzheimers sygdom - eller en anden demenssygdom.
Depression eller forkert brug af medicin kan også påvirke hukommelsen.