Viden om brand og kræft

Undersøgelser peger på, at der er forøget risiko for især tre kræftformer hos brandfolk.

Internationale undersøgelser indikerer, at de påvirkninger, brandfolk udsættes for i forbindelse med arbejdet, muligvis har en kræftfremkaldende virkning.

De risikofaktorer, der kan have en kræftfremkaldende virkning er: 

  • Røg og gasser fra brand
  • Dieseludstødning
  • Bygningsmaterialer
  • Natarbejde – døgnrytmeforstyrrelser

Partiklerne, der kan have en kræftfremkaldende virkning, er skadelige lang tid efter en brand. Mange af partiklerne sidder på indsatsbeklædning og materiel. Påvirkningen sker derfor ikke alene gennem indånding, men også gennem huden og gennem manglende hygiejne efter påvirkning.

Der går typisk 20-50 år, fra man har været udsat for en kræftfremkaldende påvirkning, til kræften viser sig. Det lange tidsrum mellem påvirkning og kræftens konstatering gør det vanskeligt at koble påvirkninger i forbindelse med brandbekæmpelse til udviklingen af kræft. Mange gange opstår kræft heller ikke alene af blot én, men af mange forskellige påvirkninger.

Flere fakta om brand og kræft

Materialer

Download FOAs materiale: "Undgå kræft som brandmand".