Det mener FOA om kræft og brandbekæmpelse

Der er stort behov for at undersøge sammenhængen mellem brandbekæmpelse og kræft, mener Reiner Burgwald, sektorformand i FOAs Teknik- og servicesektor. Han opfordrer til, at beredskaberne efterlever FOAs anbefalinger til god forebyggelsesadfærd.

Der er i den grad behov for, at det bliver af- eller bekræftet, om der er en sammenhæng mellem brandfolkenes arbejde og visse former for kræftsygdomme. Internationale undersøgelser tyder på, at der er. Men det er ikke nok til, at disse kræftformer optages på den såkaldte erhvervssygdomsliste, der er en forudsætning for, at man kan få tilkendt erstatning, hvis uheldet rammer.

Derfor har vi fra FOAs side presset voldsomt på for at få skabt klarhed, og det ser ud til, at det langt om længe er lykkedes. Der bliver nu iværksat to undersøgelser, der skal skabe klarhed. Det kommer desværre til at tage lang tid, og opgaven skulle have været løst for 20 år siden.

Mens forskerne får undersøgt tingene, sidder vi ikke med hænderene i skødet. Tværtimod. I FOA har vi været initiativtagere til et projekt, hvor branchen – arbejdsgiver og fagforeninger – i fællesskab beskriver, hvordan man bedst muligt beskytter sig som brandmand - før, under og efter en indsats.

Nu er det så op til de enkelte beredskaber at sørge for, at vores anbefalinger rent faktisk kan efterleves. Men samtidig er det vigtigt, at brandfolkene, i alt hvad de laver, udøver god forebyggelsesadfærd.