God forebyggelse mindsker risiko for kræft

Med grundig forebyggelse før, under og efter en indsats kan man minimere eksponeringen for farlige stoffer

Både arbejdsplads, ledelse og mandskab kan aktivt være med til at sætte fokus på beskyttelse mod påvirkning af de farlige stoffer, der mistænkes for at kunne give kræft. God forebyggelse skal tænkes hele vejen rundt; den starter på stationerne, inden indsatsen går i gang, og den omfatter om hele kulturen omkring sikkerhed og sundhed.

Det handler om at ændre på de holdninger, handlinger og kulturer, der allerede er og sker i forhold til brandbekæmpelse. 

Se en indsats fra start til slut; start er måske meget tidligere, end når alarmen går, og slut er, når man som brandmand er tilbage på stationen ren og i rent tøj. Udnyt muligheden for at ændre på den adfærd og de handlinger, der ligger i hele indsatsprocessen og de rammer, der er på stationerne og skadesteder for hygiejne, udstyr og beklædning.

Hvordan kan du forebygge kræft?

Arbejdet med at forebygge kan deles ind i tre faser:

Ansvar i faserne

I hver af de tre faser har både mandskab, ledelse og arbejdsplads et ansvar for, at der bliver sat fokus på sikkerhed og sundhed.