Arbejdsmiljørepræsentant (AMR)

Din arbejdsmiljørepræsentant er med til at sikre, at du kan arbejde uden at komme til skade eller blive syge af arbejdet. Arbejdsmiljørepræsentantet sikrer dig medindflydelse og medbestemmelse omkring arbejdsmiljøforhold i forhold til ledelsen.

Sådan kan du bruge din AMR

Som kollega til en arbejdsmiljørepræsentant kan du:

  • Tale med din ARM om dit arbejdsmiljø. Fortæl om forhold, der bør undersøges, fx støjniveau, kemiske produkter, arbejdsstillinger, mobning m.m.
  • Komme med forslag til emner, du mener, I bør tale om i fællesskab, fx omgangstone, stress, anerkendelse i hverdagen, ventilation, træk  m.m.
  • Stille din viden og dine forslag til rådighed, når der skal søges løsninger på konkrete problemer eller laves udviklingsplaner
  • Få besvaret spørgsmål omkring love og regler på arbejdsmiljøområdet

Hold sammen som kolleger 

Den bedste AMR er den, der oplever kollegernes interesse og er sikker på kollegernes mandat og opbakning.

Som kollega til en AMR bør du derfor:

  • Bidrage til at få afklaret, hvad I som gruppe mener
  • Være med til at klæde vedkommende på, når hun/han går til møder 
  • Deltage i de møder, hvor AMR giver tilbagemelding om, hvad der sker
  • Deltage når emner af relevans for jeres arbejdsmiljø er på dagsordenen

Arbejdsmiljørepræsentantens arbejde

Vidste du at...

Ca. 5000 af FOAs medlemmer er arbejdsmiljørepræsentanter.