Ansatte på privat overenskomst

Opgaver i SU

Har I et SU på jeres arbejdsplads, skal de inddrages i en række opgaver. Blandt andet når der skal laves principper for personalepolitik eller vurderes konsekvenser af ny teknologi på arbejdspladsen.

Det er Samarbejdsudvalgets overordnede opgave

 • At følge og udvikle det daglige samarbejde, og engagere så mange som muligt i det arbejde
 • At skabe og bevare gode og rolige arbejds- og beskæftigelsesforhold, og øge de ansattes trivsel og tryghed
 • At øge de ansattes forståelse for virksomhedens situation med hensyn til drift, økonomi og konkurrencedygtighed
 • At have dialog om fravær og forebyggelse af sygdom i virksomheden.

Samarbejdsudvalget skal inddrages i følgende opgaver:

 

 • Tilrettelæggelse af principper for de lokale arbejds- og velfærdsforhold samt principper for virksomhedens personalepolitik over for de personalegrupper, der er repræsenteret af samarbejdsudvalgets medarbejderrepræsentanter
 • Udarbejdelse af principper for uddannelse og omskoling af ansatte, som skal betjene ny teknologi
 • Fastlæggelse af principper for virksomhedens interne indsamling, opbevaring og brug af persondata
 • Udarbejdelse af principper for en uddannelsespolitik i virksomheden i øvrigt
 • Udveksle synspunkter og behandle forslag vedrørende retningslinjer for produktions- og arbejdstilrettelæggelse og gennemførelse af større omlægninger i virksomheden
 • Vurdering af de tekniske, økonomiske, personale-, uddannelses- og miljømæssige konsekvenser vedrørende indførelse af ny eller ændringer i bestående teknologi, herunder datamaskinbaseret teknologi og systemer, når indførelsen eller ændringerne, er af væsentligt omfang
 • Udarbejdelse af principper for en seniorpolitik i virksomheden
 • Orientering om forslag til eventuelle produktivitetsfremmende lønsystemers principielle opbygning, virkemåde og anvendelighed samt muligheder for etablering af fondsdannelser med uddannelsesmæssige og sociale formål
 • Udarbejdelse af principper for ligebehandling og integration i henhold til tillægsaftale herom mellem DA og LO.
 •  

  Tag selv initiativ til øvrige principper på de områder, der er vigtige for kollegerne på jeres arbejdsplads. Initiativet til lokale principper kommer ofte "ovenfra," men tag gerne selv initiativ til, at der laves principper på andre, områder end SU aftalen foreskriver.

  Eksempel:

  Hvordan øger vi trivslen i virksomheden?

  Hvordan sikrer vi at der sker kontinuerlig kompetenceudvikling i virksomheden?

  Hvordan sikrer vi, at der er god sammenhæng imellem familieliv og arbejdsliv?

  Her kan det være en god idé, at beskrive nogle principper, så alle kender reglerne og synes det er fornuftigt.

   

  Der skal søges enighed  

  Parterne i et SU-udvalg er forpligtet til at søge enighed, ved udformning af principper.

  Parterne kan opsige principperne med 2 måneders varsel, og samtidig kan der kræves, at der optages forhandlinger i samarbejdsudvalget, om nye principper.


  Samarbejdsudvalget skal inddrages i følgende opgaver

  Tag selv initiativ til øvrige principper på de områder, der er vigtige for kollegerne på jeres arbejdsplads. Initiativet til lokale principper kommer ofte "ovenfra," men tag gerne selv initiativ til, at der laves principper på andre, områder end SU-aftalen foreskriver.

  Eksempelvis kan stille spørgsmål som:

  • Hvordan øger vi trivslen i virksomheden?
  • Hvordan sikrer vi at der sker kontinuerlig kompetenceudvikling i virksomheden?
  • Hvordan sikrer vi, at der er god sammenhæng imellem familieliv og arbejdsliv?
  • Her kan det være en god idé, at beskrive nogle principper, så alle kender reglerne og synes det er fornuftigt.

   

  Der skal søges enighed
  Parterne i et SU-udvalg er forpligtet til at søge enighed, ved udformning af principper.

  Parterne kan opsige principperne med 2 måneders varsel, og samtidig kan der kræves, at der optages forhandlinger i samarbejdsudvalget, om nye principper.