Medindflydelse hvis du ikke selv sidder i SU

Hold kontakt til medarbejderrepræsentanten i SU og anmod om repræsentation, hvis i ikke er repræsenteret.

Samarbejdsudvalget kan nedsætte permanente eller midlertidige udvalg. Fx afdelings-, kantine-, uddannelses- og teknologiudvalg.

Desuden kan I, inden valg til samarbejdsudvalget stilles krav om, at medarbejdersiden i samarbejdsudvalget suppleres med repræsentanter for de grupper, der ikke er repræsenteret gennem de ordinære samarbejdsudvalgsmedlemmer eller tillidsrepræsentanter.

Hvis du er tillidsvalgt, men ikke sidder i SU, så sørg for at have god kontakt med jeres medarbejderrepræsentant i SU-udvalget.