Anmeldelser og tilladelser

Hvis I skal lave en aktion – som fx en demonstration – skal I være opmærksom på, at det formelle er på plads. Der skal være styr på anmeldelser og tilladelser.

Det er som oftest ikke noget problem, men husk at få det gjort som en del af forberedelserne.

Politianmeldelse

Der er forsamlingsfrihed i Danmark. Man har ifølge grundloven ret til at demonstrere. Der er altså ikke noget krav om, at man anmelder en demonstration til politiet. Det er imidlertid godt at gøre, hvis man har mulighed for det. Politiet kan hjælpe med sikkerhed og regulering af trafikken m.m. Anmeld demonstrationen senest 24 timer før demonstrationen afholdes.

Politiet vil normalt gerne vide:

  • Hvem står bag demonstrationen?
  • Hvad er formålet?
  • Hvor og hvornår begynder og slutter den?
  • Hvor mange regner arrangørerne med, at der kommer?
  • Anvendes der højtalere til taler og musik?
  • Deles der løbesedler ud?

Tilladelse fra kommune eller pladsejer

Skal I samles på en plads og evt. bruge scene, er det vigtigt at få tilladelse til at bruge pladsen fra ejeren. Det kan fx være kommunen, Banedanmark eller en privat person/ firma.

Der skal ikke indhentes tilladelse til at benytte veje mv. som I går på. Det er først når I laver en stående demonstration eller et arrangement, at I skal have en tilladelse.